Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal

Bij Eigen vermogen en kapitaal wordt bij rechtspersonen gesproken over 'Kapitaal' en bij natuurlijke personen over 'Eigen vermogen'.
 
Voor rechtspersonen (Artikel 373 Burgerlijk Wetboek Boek 2) is kapitaal binnen RGS onderverdeeld naar:
1. Aandelenkapitaal, zoals voor een BV en NV;
2. Stichtings- en verenigingskapitaal;.

Het eigen vermogen is onderverdeeld naar:
3. Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen; (ZZP, Eenmanszaak);
4. Eigen vermogen per firmant (1 t/m 5), bij een VOF.

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 76 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
BEivGok Aandelenkapitaal 501000 3 C N.v.t.
BEivGokGea  > Normale aandelen 501010 4 C N.v.t.
BEivGokPra  > Preferente aandelen 501040 4 C N.v.t.
BEivGokPri  > Prioriteitsaandelen 501050 4 C N.v.t.
BEivGokCva  > Certificaten van aandelen 501070 4 C N.v.t.
BEivGokZea  > Stemrechtloze aandelen 501030 4 C N.v.t.
BEivGokWia  > Winstrechtloze aandelen 501020 4 C N.v.t.
BEivGokEia  > Eigen aandelen 501080 4 C N.v.t.
BEivSev Kapitaal stichting en vereniging 509049 3 C N.v.t.
BEivSevSti  > Stichtingskapitaal 509050 4 C N.v.t.
BEivSevVnk  > Verenigingskapitaal 509060 4 C N.v.t.
BEivCok Commanditair kapitaal 509069 3 C N.v.t.
BEivCokCok  > Commanditair kapitaal 509070 4 C N.v.t.
BEivAgi Agio 502000 3 C N.v.t.
BEivAgiAgi  > Agioreserve 502010 4 C N.v.t.
BEivHer Herwaarderingsreserves 503000 3 C N.v.t.
BEivHerHew  > Herwaarderingsreserve 503010 4 C N.v.t.
BEivWer Wettelijke reserves 504000 3 C N.v.t.
BEivWerNba  > Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro 504010 4 C N.v.t.
BEivWerRla  > Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro 504020 4 C N.v.t.
BEivWerRvi  > Wettelijke reserve voor inbreng in natura 504030 4 C N.v.t.
BEivWerRvl  > Wettelijke reserve voor financiering van transacties in eigen aandelen 504040 4 C N.v.t.
BEivWerRvg  > Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen 504050 4 C N.v.t.
BEivWerRgk  > Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling 504060 4 C N.v.t.
BEivWerRed  > Wettelijke reserve deelnemingen 504070 4 C N.v.t.
BEivWerRvo  > Wettelijke reserve omrekeningsverschillen 504080 4 C N.v.t.
BEivWerKoe  > Reserve omrekeningsverschillen 504090 4 C N.v.t.
BEivStr Statutaire reserves 505000 3 C N.v.t.
BEivStrStr  > Statutaire reserve 505030 4 C N.v.t.
BEivBef Bestemmingsfondsen 507000 3 C N.v.t.
BEivBefBef  > Bestemmingsfondsen 507020 4 C N.v.t.
BEivBer Bestemmingsreserves 505019 3 C N.v.t.
BEivBerBer  > Bestemmingsreserve 505020 4 C N.v.t.
BEivFij Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507100 3 C N.v.t.
BEivFijFij  > Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507110 4 C N.v.t.
BEivOvr Overige reserves 506000 3 C N.v.t.
BEivOvrAlr  > Algemene reserve 506001 4 C N.v.t.
BEivOvrOrs  > Overige reserves 506005 4 C N.v.t.
BEivOre Onverdeelde winst 506009 3 C N.v.t.
BEivOreOvw  > Niet verdeelde winst 506010 4 C N.v.t.
BEivOreRvh  > Resultaat van het boekjaar 506020 4 C N.v.t.
BEivOreVde  > Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten (geclassificeerd als eigen vermogen) 506030 4 C N.v.t.
BEivKap Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509000 3 C N.v.t.
BEivKapOnd  > Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal 509010 4 C N.v.t.
BEivKapPrs  > Privé-stortingen 509030 4 C N.v.t.
BEivKapPro  > Privé-opnamen 509040 4 D N.v.t.
BEivKa2 Eigen vermogen firmant 2 509100 3 C N.v.t.
BEivKa2Ond  > Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal 509110 4 C N.v.t.
BEivKa2Prs  > Privé-stortingen firmant 2 509130 4 C N.v.t.
BEivKa2Pro  > Privé-opnamen firmant 2 509140 4 D N.v.t.
BEivKa3 Eigen vermogen firmant 3 509200 3 C N.v.t.
BEivKa3Ond  > Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal 509210 4 C N.v.t.
BEivKa3Prs  > Privé-stortingen firmant 3 509230 4 C N.v.t.
BEivKa3Pro  > Privé-opnamen firmant 3 509240 4 D N.v.t.
BEivKa4 Eigen vermogen firmant 4 509300 3 C N.v.t.
BEivKa4Ond  > Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal 509310 4 C N.v.t.
BEivKa4Prs  > Privé-stortingen firmant 4 509330 4 C N.v.t.
BEivKa4Pro  > Privé-opnamen firmant 4 509340 4 D N.v.t.
BEivKa5 Eigen vermogen firmant 5 509400 3 C N.v.t.
BEivKa5Ond  > Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal 509410 4 C N.v.t.
BEivKa5Prs  > Privé-stortingen firmant 5 509430 4 C N.v.t.
BEivKa5Pro  > Privé-opnamen firmant 5 509440 4 D N.v.t.
BEivOkc Overige kapitaalcomponenten 509079 3 C N.v.t.
BEivOkcInk  > Informeel kapitaal 509080 4 C N.v.t.
BEivOkcKeg  > Kosten egalisatiereserve fiscaal 510050 4 C N.v.t.
BEivFir Fiscale reserves 510000 3 C N.v.t.
BEivFirHer  > Herinvesteringsreserve fiscaal 510020 4 C N.v.t.
BEivFirFor  > Fiscale oudedagsreserve 510010 4 C N.v.t.
BEivFirOpw  > Opwaarderingsreserve 510030 4 C N.v.t.
BEivFirRae  > Reserve assurantie eigen risico 510040 4 C N.v.t.
BEivFirExp  > Exportreserve 510060 4 C N.v.t.
BEivFirRis  > Risicoreserve 510070 4 C N.v.t.
BEivFirTer  > Terugkeerreserve 510080 4 C N.v.t.
BEivFirOfr  > Overige fiscale reserves 510090 4 C N.v.t.
BEivAvd Aandeel van derden 508000 3 C N.v.t.
BEivAvdAvd  > Aandeel van derden 508010 4 C N.v.t.