Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Effecten (kortlopend)

Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties.
 

1. Behoren tot de vlottende activa aandelen en andere vormen van belangen in niet in de consolidatie betrokken maatschappijen als bedoeld in artikel 361 lid 4, dan worden deze afzonderlijk onder de effecten opgenomen. Vermeld wordt de gezamenlijke waarde van de overige tot de vlottende activa behorende effecten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.

2. Omtrent de effecten wordt vermeld, in hoeverre deze niet ter vrije beschikking van de rechtspersoon staan.

Waardering
Effecten kunnen gewaardeerd worden tegen:

  1. Kostprijs; verkrijgingsprijs of lagere reële waarde.
  2. Actuele waarde; de reële waarde.
      

 

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 15 ]

RGS-code Omschrijving Reknr ZZP EZ BV SV Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
BEffAan Aandelen 11010 J+ 3 D N.v.t.
BEffAanAbe  > Aandelen beursgenoteerd 11011 J+ 4 D N.v.t.
BEffAanAnb  > Aandelen niet beursgenoteerd 11015 J+ 4 D N.v.t.
BEffObl Obligaties 11050 J+ J+ 3 D N.v.t.
BEffOblObb  > Obligaties beursgenoteerd 11051 J+ J+ 4 D N.v.t.
BEffOblOnb  > Obligaties niet beursgenoteerd 11055 J+ J+ 4 D N.v.t.
BEffOve Overige effecten 11100 J+ J+ 3 D N.v.t.
BEffOveOeb  > Overige effecten beursgenoteerd 11101 J+ J+ 4 D N.v.t.
BEffOveOen  > Overige effecten niet beursgenoteerd 11105 J+ J+ 4 D N.v.t.
BEffOpt Optierechten 11150 3 D N.v.t.
BEffOptOpb  > Optierechten beursgenoteerd 11151 4 D N.v.t.
BEffOptOpn  > Optierechten niet beursgenoteerd 11155 4 D N.v.t.
BEffOpv Optieverplichtingen 11200 3 D N.v.t.
BEffOpvOpb  > Optieverplichtingen beursgenoteerd 11201 4 D N.v.t.
BEffOpvOpn  > Optieverplichtingen niet beursgenoteerd 11205 4 D N.v.t.