Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Effecten (kortlopend)

Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties.
 

1. Behoren tot de vlottende activa aandelen en andere vormen van belangen in niet in de consolidatie betrokken maatschappijen als bedoeld in artikel 361 lid 4, dan worden deze afzonderlijk onder de effecten opgenomen. Vermeld wordt de gezamenlijke waarde van de overige tot de vlottende activa behorende effecten die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.

2. Omtrent de effecten wordt vermeld, in hoeverre deze niet ter vrije beschikking van de rechtspersoon staan.

Waardering
Effecten kunnen gewaardeerd worden tegen:

  1. Kostprijs; verkrijgingsprijs of lagere reële waarde.
  2. Actuele waarde; de reële waarde.
      

 

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 17 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr ZZP EZ BV SV Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
BEffAan Aandelen 401000 J 3 D N.v.t.
BEffAanAbe  > Aandelen beursgenoteerd 401010 J 4 D N.v.t.
BEffAanAnb  > Aandelen niet beursgenoteerd 401020 J 4 D N.v.t.
BEffObl Obligaties 402000 J J 3 D N.v.t.
BEffOblObb  > Obligaties beursgenoteerd 402010 J J 4 D N.v.t.
BEffOblOnb  > Obligaties niet beursgenoteerd 402020 J J 4 D N.v.t.
BEffOve Overige effecten 403000 J J 3 D N.v.t.
BEffOveOeb  > Overige effecten beursgenoteerd 403010 J J 4 D N.v.t.
BEffOveOen  > Overige effecten niet beursgenoteerd 403020 J J 4 D N.v.t.
BEffOpt Optierechten 404000 3 D N.v.t.
BEffOptOpb  > Optierechten beursgenoteerd 404010 4 D N.v.t.
BEffOptOpn  > Optierechten niet beursgenoteerd 404020 4 D N.v.t.
BEffOpv Optieverplichtingen 405000 3 D N.v.t.
BEffOpvOpb  > Optieverplichtingen beursgenoteerd 405010 4 D N.v.t.
BEffOpvOpn  > Optieverplichtingen niet beursgenoteerd 405020 4 D N.v.t.
BEffDer Derivaten 406000 3 D Wonen
BEffDerDer  > Derivaten 406010 4 D Wonen