Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Financiƫle vaste activa

Onder de financiële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:

  1. aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen;
  2. andere deelnemingen;
  3. vorderingen op groepsmaatschappijen;
  4. vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft;
  5. overige effecten;
  6. overige vorderingen, met afzonderlijke vermelding van de vorderingen uit leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam.

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 55 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
BFvaDig Deelnemingen in groepsmaatschappijen 301000 3 D N.v.t.
BFvaDigNev  > Verkrijgingsprijs 301010 4 D N.v.t.
BFvaDigCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 301020 4 C N.v.t.
BFvaDigCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 301030 4 D N.v.t.
BFvaDio Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302000 3 D N.v.t.
BFvaDioNev  > Verkrijgingsprijs 302020 4 D N.v.t.
BFvaDioCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 302030 4 C N.v.t.
BFvaDioCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 302040 4 D N.v.t.
BFvaVog Vorderingen op groepsmaatschappijen 305000 3 D N.v.t.
BFvaVogVgl  > Verkrijgingsprijs 305010 4 D N.v.t.
BFvaVogCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 305020 4 C N.v.t.
BFvaVogCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 305030 4 D N.v.t.
BFvaVov Vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307000 3 D N.v.t.
BFvaVovVol  > Verkrijgingsprijs 307010 4 D N.v.t.
BFvaVovCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 307020 4 C N.v.t.
BFvaVovCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 307030 4 D N.v.t.
BFvaAnd Overige deelnemingen 303000 3 D N.v.t.
BFvaAndKpr  > Verkrijgingsprijs 303010 4 D N.v.t.
BFvaAndCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 303020 4 C N.v.t.
BFvaAndCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 303030 4 D N.v.t.
BFvaVop Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306000 3 D N.v.t.
BFvaVopVpl  > Verkrijgingsprijs 306010 4 D N.v.t.
BFvaVopCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 306020 4 C N.v.t.
BFvaVopCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 306030 4 D N.v.t.
BFvaOve Overige effecten (langlopend) 304000 3 D N.v.t.
BFvaOveWaa  > Verkrijgingsprijs 304010 4 D N.v.t.
BFvaOveCuw  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 304020 4 C N.v.t.
BFvaOveCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 304030 4 D N.v.t.
BFvaOvr Overige vorderingen (langlopend) 309000 3 D N.v.t.
BFvaOvrVob  > Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend) 309020 4 D N.v.t.
BFvaOvrVgb  > Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders (langlopend) 309021 4 D N.v.t.
BFvaOvrVoc  > Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend) 309022 4 D N.v.t.
BFvaOvrVgc  > Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen (langlopend) 309023 4 D N.v.t.
BFvaOvrLvl  > Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden (langlopend) 309024 4 D N.v.t.
BFvaOvrHva  > Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 309025 4 D N.v.t.
BFvaOvrTsl  > Te vorderen subsidies (langlopend) 309009 4 D N.v.t.
BFvaOvrWaa  > Waarborgsommen (langlopend) 309050 4 D N.v.t.
BFvaOvrLed  > Ledenrekeningen (langlopend) 309039 4 D N.v.t.
BFvaOvrOvl  > Overige financiĆ«le vaste activa(langlopend) 309029 4 D N.v.t.
BFvaOvrSid  > Storting ivm derivaten 309028 4 D N.v.t.
BFvaOvrAga  > Agio afkoop leningen/derivaten 309027 4 D N.v.t.
BFvaLbv Latente belastingvorderingen 308000 3 D N.v.t.
BFvaLbvBll  > Compensabele verliezen 308010 4 D N.v.t.
BFvaLbvVtv  > Verrekenbare tijdelijke verschillen 308020 4 D N.v.t.
BFvaLbvVtg  > Verrekenbare tijdelijke verschillen in verband met investeringen in groepsmaatschappijen enz. 308030 4 D N.v.t.
BFvaSub Te vorderen BWS-subsidies 310000 3 D Wonen
BFvaSubSub  > Te vorderen BWS-subsidies 310010 4 D Wonen
BFvaLen Leningen u/g (langlopend) 320000 3 D N.v.t.
BFvaLenLen  > Leningen u/g (langlopend) 320010 4 D N.v.t.
BFvaIlg Interne lening 330000 3 D N.v.t.
BFvaIlgIlg  > Interne lening 330010 4 D N.v.t.
BFvaIlgAil  > Aflossing interne lening 330020 4 C N.v.t.
BFvaIlgAvp  > Aflossingsverplichting interne lening 330030 4 C N.v.t.
BFvaNvm Netto vermogenswaarde niet-Daeb 340000 3 D Wonen
BFvaNvmNvm  > Netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010 4 D Wonen