Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Immateriële vaste activa

1 Onder de immateriële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:

  1. kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen;
  2. kosten van ontwikkeling;
  3. kosten van verwerving ter zake van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom;
  4. kosten van goodwill die van derden is verkregen;
  5. vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.

2 Voor zover de rechtspersoon de kosten, vermeld in de onderdelen a en b van lid 1, activeert, moet hij deze toelichten en moet hij ter hoogte daarvan een reserve aanhouden.

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 28 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
BIvaKou Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101000 3 D N.v.t.
BIvaKouVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 101010 4 D N.v.t.
BIvaKouCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 101020 4 C N.v.t.
BIvaKouCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 101030 4 D N.v.t.
BIvaKoo Kosten van ontwikkeling 102000 3 D N.v.t.
BIvaKooVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 102010 4 D N.v.t.
BIvaKooCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 102020 4 C N.v.t.
BIvaKooCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 102030 4 D N.v.t.
BIvaCev Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106000 3 D N.v.t.
BIvaCevVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 106010 4 D N.v.t.
BIvaCevCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 106020 4 C N.v.t.
BIvaCevCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 106030 4 D N.v.t.
BIvaGoo Goodwill 107000 3 D N.v.t.
BIvaGooVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 107010 4 D N.v.t.
BIvaGooCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 107020 4 C N.v.t.
BIvaGooCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 107030 4 D N.v.t.
BIvaVoi Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109000 3 D N.v.t.
BIvaVoiVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 109010 4 D N.v.t.
BIvaVoiCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 109020 4 C N.v.t.
BIvaVoiCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 109030 4 D N.v.t.
BIvaBou Bouwclaims 105000 3 D Wonen
BIvaBouVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouwclaims 105010 4 D Wonen
BIvaBouCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims 105020 4 C Wonen
BIvaBouCuh  > Cumulatieve herwaarderingen bouwclaims 105030 4 D Wonen
BIvaOiv Overige immateriële vaste activa 110000 3 D N.v.t.
BIvaOivVvp  > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 110010 4 D N.v.t.
BIvaOivCae  > Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 110020 4 C N.v.t.
BIvaOivCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 110030 4 D N.v.t.