Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Immateriële vaste activa

1 Onder de immateriële vaste activa worden afzonderlijk opgenomen:

  1. kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen;
  2. kosten van ontwikkeling;
  3. kosten van verwerving ter zake van concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom;
  4. kosten van goodwill die van derden is verkregen;
  5. vooruitbetalingen op immateriële vaste activa.

2 Voor zover de rechtspersoon de kosten, vermeld in de onderdelen a en b van lid 1, activeert, moet hij deze toelichten en moet hij ter hoogte daarvan een reserve aanhouden.

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 30 ]

RGS-code Omschrijving Reknr ZZP EZ BV SV Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
BIvaKou Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen 1100 J 3 D N.v.t.
BIvaKouVvp  > Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen 1110 J 4 D N.v.t.
BIvaKouAkp  > Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 1130 4 D N.v.t.
BIvaKouCae  > Afschrijving kosten oprichting en uitgifte aandelen 1150 J 4 C N.v.t.
BIvaKouCuh  > Herwaardering kosten oprichting en uitgifte aandelen PASSIEF 1170 4 D N.v.t.
BIvaKoo Kosten van ontwikkeling 1200 J+ J J J 3 D N.v.t.
BIvaKooVvp  > Kosten van ontwikkeling 1210 J+ J J J 4 D N.v.t.
BIvaKooAkp  > Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling 1230 4 D N.v.t.
BIvaKooCae  > Afschrijving kosten van ontwikkeling 1250 J+ J J J 4 C N.v.t.
BIvaKooCuh  > Herwaardering kosten van ontwikkeling 1270 J J 4 D N.v.t.
BIvaCev Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 1300 J+ J+ J+ J+ 3 D N.v.t.
BIvaCevVvp  > Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 1310 J+ J+ J+ J+ 4 D N.v.t.
BIvaCevAkp  > Actuele kostprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 1330 4 D N.v.t.
BIvaCevCae  > Afschrijving concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 1350 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BIvaCevCuh  > Herwaardering concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 1370 J+ J+ 4 D N.v.t.
BIvaGoo Goodwill 1400 J+ J J J 3 D N.v.t.
BIvaGooVvp  > Goodwill 1401 J+ J J J 4 D N.v.t.
BIvaGooAkp  > Actuele kostprijs goodwill 1403 4 D N.v.t.
BIvaGooCae  > Afschrijving goodwill 1405 J+ J J J 4 C N.v.t.
BIvaGooCuh  > Herwaardering goodwill 1407 4 D N.v.t.
BIvaVoi Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 1700 J+ J+ J+ J+ 3 D N.v.t.
BIvaVoiVvp  > Vooruitbetaling op immateriële vaste activa 1710 J+ J+ J+ J+ 4 D N.v.t.
BIvaVoiAkp  > Actuele kostprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 1730 4 D N.v.t.
BIvaVoiCae  > Afschrijving vooruitbetaling op immateriële vaste activa 1750 4 C N.v.t.
BIvaVoiCuh  > Cumulatieve herwaarderingen 1770 4 D N.v.t.
BIvaOiv Overige immateriële vaste activa 1900 J+ J J J 3 D N.v.t.
BIvaOivVvp  > Overige immateriële vaste activa 1910 J+ J J J 4 D N.v.t.
BIvaOivAkp  > Actuele kostprijs overige immateriële vaste activa 1930 4 D N.v.t.
BIvaOivCae  > Afschrijving overige immateriële vaste activa 1950 J+ J J J 4 C N.v.t.
BIvaOivCuh  > Herwaardering overige immateriële vaste activa 1970 J J 4 D N.v.t.