Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 60 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
WAfsAiv Afschrijvingen op immateriële vaste activa 4101000 3 D N.v.t.
WAfsAivOek  > Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 4101010 4 D N.v.t.
WAfsAivKoe  > Afschrijvingen kosten van ontwikkeling 4101020 4 D N.v.t.
WAfsAivCev  > Afschrijvingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 4101030 4 D N.v.t.
WAfsAivGoo  > Afschrijvingen goodwill 4101070 4 D N.v.t.
WAfsAivViv  > Afschrijvingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 4101090 4 D N.v.t.
WAfsAivOiv  > Afschrijvingen overige immateriële vaste activa 4101100 4 D N.v.t.
WAfsAivBou  > Afschrijvingen bouwclaims 4101200 4 D Wonen
WAfsAmv Afschrijvingen op materiële vaste activa 4102000 3 D N.v.t.
WAfsAmvAft  > Afschrijvingen Terreinen 4102005 4 D N.v.t.
WAfsAmvBeg  > Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen 4102010 4 D N.v.t.
WAfsAmvHuu  > Afschrijvingen Huurdersinvesteringen 4102040 4 D Wonen
WAfsAmvVeb  > Afschrijvingen Verbouwingen 4102020 4 D N.v.t.
WAfsAmvMei  > Afschrijvingen Machines en installaties 4102050 4 D N.v.t.
WAfsAmvObe  > Afschrijvingen Andere vaste bedrijfsmiddelen 4102080 4 D N.v.t.
WAfsAmvSev  > Afschrijvingen Vliegtuigen 4102060 4 D N.v.t.
WAfsAmvAfs  > Afschrijvingen Schepen 4102065 4 D N.v.t.
WAfsAmvTev  > Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen 4102070 4 D N.v.t.
WAfsAmvBei  > Afschrijvingen Inventaris 4102090 4 D N.v.t.
WAfsAmvAmp  > Afschrijvingen Meerjaren plantopstanden 4102095 4 D Agrarisch
WAfsAmvAfg  > Afschrijvingen Gebruiksvee 4102096 4 D Agrarisch
WAfsAmvVbi  > Afschrijvingen Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 4102100 4 D N.v.t.
WAfsAmvAvm  > Afschrijvingen Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 4102105 4 D N.v.t.
WAfsAmvBgm  > Afschrijvingen Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 4102110 4 D N.v.t.
WAfsAmvOrz  > Afschrijvingen Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 4102120 4 D Wonen
WAfsAfv Afschrijvingen vastgoed 4103008 3 D Wonen
WAfsAfvAvo  > Afschrijvingen vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 4103009 4 D Wonen
WAfsAfvAve  > Afschrijvingen vastgoedbeleggingen in exploitatie 4103010 4 D Wonen
WAfsRvi Boekresultaat op immateriële vaste activa 4105000 3 C N.v.t.
WAfsRviOek  > Boekresultaat kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 4105010 4 C N.v.t.
WAfsRviKoe  > Boekresultaat kosten van ontwikkeling 4105020 4 C N.v.t.
WAfsRviCev  > Boekresultaat concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 4105030 4 C N.v.t.
WAfsRviGoo  > Boekresultaat goodwill 4105070 4 C N.v.t.
WAfsRviViv  > Boekresultaat vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 4105090 4 C N.v.t.
WAfsRviOiv  > Boekresultaat overige immateriële vaste activa 4105100 4 C N.v.t.
WAfsRviBou  > Boekresultaat bouwclaims 4105200 4 C N.v.t.
WAfsRvm Boekresultaat op materiële vaste activa 4106000 3 C N.v.t.
WAfsRvmBrt  > Boekresultaat Terreinen 4106005 4 C N.v.t.
WAfsRvmBeg  > Boekresultaat Bedrijfsgebouwen 4106010 4 C N.v.t.
WAfsRvmHuu  > Boekresultaat Huurdersinvesteringen 4106040 4 C Wonen
WAfsRvmVeb  > Boekresultaat Verbouwingen 4106020 4 C N.v.t.
WAfsRvmMei  > Boekresultaat Machines en installaties 4106050 4 C N.v.t.
WAfsRvmObe  > Boekresultaat Andere vaste bedrijfsmiddelen 4106080 4 C N.v.t.
WAfsRvmSev  > Boekresultaat Vliegtuigen 4106060 4 C N.v.t.
WAfsRvmSch  > Boekresultaat Schepen 4106065 4 C N.v.t.
WAfsRvmTev  > Boekresultaat Automobielen en overige transportmiddelen 4106070 4 C N.v.t.
WAfsRvmBei  > Boekresultaat Inventaris 4106090 4 C N.v.t.
WAfsRvmBmp  > Boekresultaat Meerjaren plantopstanden 4106095 4 C Agrarisch
WAfsRvmBgv  > Boekresultaat Gebruiksvee 4106096 4 C Agrarisch
WAfsRvmVbi  > Boekresultaat Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 4106100 4 C N.v.t.
WAfsRvmBvm  > Boekresultaat Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 4106105 4 C N.v.t.
WAfsRvmBgm  > Boekresultaat Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 4106110 4 C N.v.t.
WAfsRvmOrz  > Boekresultaat Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 4106120 4 C Wonen
WAfsBov Boekresultaat vastgoed 4107000 3 C Wonen
WAfsBovBvo  > Boekresultaat vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 4107010 4 C Wonen
WAfsBovBve  > Boekresultaat vastgoedbeleggingen in exploitatie 4107020 4 C Wonen
WAfsDae Doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen 4199000 3 C N.v.t.
WAfsDaeDaf  > Doorberekende afschrijvingen 4199010 4 C N.v.t.
WAfsDaeDow  > Doorberekende waardeveranderingen 4199020 4 C N.v.t.
WAfsDaeDve  > Doorberekende verkoopresultaten 4199030 4 C N.v.t.