Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS toepassingen

Wiki RGS toepassingen > RGS journaal

RGS journaal

Het RGS journaal is bedoeld om journaalposten vanuit andere administraties aan te leveren aan de boekhouding op basis van RGS. Een van de bekendste voorbeelden hiervoor is de loonjournaalpost.

RGS journaal gegevensstandaard
Dit betreft een gegevensdefinitie om journaalposten conform een standaard indeling aan te bieden aan boekhoudsoftware.

In de praktijk kent elke leverancier van (online) boekhoudsoftware een eigen indeling om vanuit andere toepassingen mutaties (journaalposten) aan te bieden. Dat betekent voor leveranciers van aanleverende systemen telkenmale een aangepaste indeling.

De RGS journaal gegevensstandaard is bedoeld om te komen tot een uniforme gegevensdefinitie (indeling) om mutaties aan te bieden aan boekhoudsoftware. Zodat leveranciers van aanleverende systemen slechts met één indeling te maken hebben om mutaties aan te leveren aan boekhoudsoftware.

De RGS journaal gegevensstandaard is nog in ontwikkeling (en kent een lage prioriteit).

Meer informatie over het RGS journaal is te vinden op de website STIPAC.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.