Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS toepassingen

Wiki RGS toepassingen > RGS journaal

RGS journaal

Het RGS journaal is bedoeld om journaalposten vanuit andere administraties op geuniformeerde wijze aan te leveren aan de boekhouding op basis van RGS. Denk bijvoorbeeld aan financiële boekingen op basis van de periodieke loonjournaalpost, webwinkelverkopen, kassaverkopen, urenregistratie en projecten. Eigenlijk alle (sub)administraties die een journaalpost tot gevolg hebben.

Opzet
Onder de noemer "RGS journaal" gaat het om de volgende standaarden

  1. RGS journaal gegevensstandaard;
  2. RGS journaalsoorten.

Beide standaarden kunnen desgewenst onafhankelijk van elkaar gebruikt worden.

Ad. 1 RGS journaal gegevensstandaard;
Dit betreft een gegevensdefinitie om journaalposten conform een standaard indeling aan te bieden aan boekhoudsoftware. 
In de praktijk kent elke leverancier van (online) boekhoudsoftware een eigen indeling om vanuit andere toepassingen mutaties (journaalposten) aan te bieden. Dat betekent voor leveranciers van aanleverende systemen telkenmale een aangepaste indeling. 

De RGS journaal gegevensstandaard is bedoeld om te komen tot een uniforme gegevensdefinitie (indeling) om mutaties aan te bieden aan boekhoudsoftware. Zodat leveranciers van aanleverende systemen slechts met één indeling te maken hebben om mutaties aan te leveren aan boekhoudsoftware.

De RGS journaal gegevensstandaard is nog in ontwikkeling. 

Meer informatie over het RGS journaal is te vinden op de website STIPAC.

Ad. 2 RGS journaalsoorten
Dit betreft standaard journaalposten onder de noemer "RGS journaalsoort" op basis van RGS-codes. Oftewel "een verzameling van logisch bij elkaar behorende RGS-codes vormt een RGS journaalsoort". Een bekend voorbeeld van een RGS journaalpost is de loonjournaalpost. 
Meer over RGS journaalsoorten.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.