Boekhoudplaza.nl

RGS Journaalposten

RGS journaalsoorten > Loonjournaalpost

Bedoeld om op basis van RGS de periodieke loonjournaalpost aan te leveren aan een grootboekadministratie. Voorwaarde is dat zowel de salarisadministratie als de boekhouding is ingericht op basis van RGS. 

Loonjournaalpost
Download gekozen set journaalposten
in CSV
in PDF
in Json
[ 1 ] tot [ 38 ] van totaal [ 38 ] RGS codes
Reknr Naam rekening D / C Omslagcode RGS-code ZZP EZ BV SVC Branche
RUBRIEK 1
16101 - Netto lonen      C BSchSalNet J J J N.v.t.
16105 - Voorschotten personeel      C BSchSalVpe J J J N.v.t.
16110 - Tanti√®mes      C BSchSalTan J J J N.v.t.
16115 - Te betalen vakantiegeld      C BSchSalTvg J J J N.v.t.
16117 - Reservering vakantiedagen      C BSchSalTbv J J J N.v.t.
16130 - Te betalen overige sociale fondsen      C BSchSalOsf J J J N.v.t.
16132 - Personeelsfonds / personeelsvereniging      C BSchSalPer J J J N.v.t.
16135 - Overige netto-afdrachten      C BSchSalOna J J J N.v.t.
16140 - Gratificaties      C BSchSalGra J J J N.v.t.
16230 - Te betalen Loonheffing      C BVorVbkTvl BSchBepLhe J J J N.v.t.
16523 - Te betalen pensioenpremies      C BVorVpkTto BSchOvsStp J J J N.v.t.
RUBRIEK 4
40110 - Lonen D WPerLesLon J J J N.v.t.
40130 - Onregelmatigheidstoeslag D WPerLesOnr J J J N.v.t.
40140 - Vakantiebijslag D WPerLesVag J J J N.v.t.
40145 - Vakantiedagen D WPerLesVad J J J N.v.t.
40150 - Gratificaties D WPerLesGra J J J N.v.t.
40160 - Lonen in natura D WPerLesLin J J J N.v.t.
40210 - Loonkostenreductie      C WPerLesLoo J J J N.v.t.
40240 - Overige lonen en salarissen D WPerLesOlr J J J N.v.t.
40310 - Premies sociale verzekeringen D WPerSolPsv J J J N.v.t.
40320 - Bijdrage ziektekostenverzekering D WPerSolBiz J J J N.v.t.
40340 - Overige sociale fondsen D WPerSolOsf J J J N.v.t.
40350 - Overige sociale lasten D WPerSolOss J J J N.v.t.
40710 - Werkkosten vrije ruimte D WBedWkrWkf J J J N.v.t.
40730 - Werkkosten met nihilwaardering D WBedWkrWkn J J J N.v.t.
40740 - Werkkosten gericht vrijgesteld D WBedWkrWkg J J J N.v.t.
40750 - Werkkosten noodzakelijkheidscriterium D WBedWkrWkc N.v.t.
40760 - Werkkosten intermediair D WBedWkrWki J J J N.v.t.
40770 - Werkkosten belast loon D WBedWkrWkb N.v.t.
40780 - Werkkosten geen of vrijgesteld loon D WBedWkrWkv J J J N.v.t.
40790 - Werkkosten overig D WBedWkrWko J J J N.v.t.
45701 - Brandstofkosten auto's D WBedAutBra J J J J N.v.t.
45725 - Bijdrage werknemers leaseregeling auto's      C WBedAutBwl J J J N.v.t.
45730 - Priv√©-gebruik auto's      C WBedAutPga J J J J N.v.t.
45740 - Kilometervergoeding auto's D WBedAutKil J J J N.v.t.
45750 - Boetes en bekeuringen auto's D WBedAutBeb J J J J N.v.t.
45780 - Parkeerkosten auto's D WBedAutPar J J J J N.v.t.
45790 - Overige autokosten D WBedAutOak J J J J N.v.t.