Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS diverse boekingen

Plaatsingsdatum 23-11-2020
Berichtdatum November 2020

Hieronder verzamelen we kleine boekhoudkundige aandachtspunten, zodat we hiervoor niet telkens een apart openstaand punt hoeven aan te maken. Bij aandachtspunten die opgelost zijn zullen we dat melden.

 1. Inkoopkortingen en bonussen (WKprLeb);
  Hieronder vinden we onder andere de  RGS-codes:
  - Inkoopkortingen en bonussen;
  - Inkoopprovisie.
  Met als indicatie D/C een "D".
  We vragen ons af of "inkoopkortingen en bonussen" inderdaad kostprijs verhogend werkt. Of dat dit bedoeld is voor korting en provisie achteraf aan de koper. Onze eerste ingeving is dat indicatie D/C een "C" moet zijn.

 2. Betalingskortingen (WKprBtk);
  Hieronder vinden we de volgende RGS-codes:
  - Betalingskorting debiteuren (WKprBtkBed);
  - Betalingskorting inkopen (WKprBtkBec);
  Met als indicatie D/C een "D".
  We vragen ons af of "Betalingskorting inkopen" inderdaad kostprijs verhogend werkt. Onze eerste ingeving is dat indicatie D/C een "C" moet zijn.
  Zie voor onderbouwing de toelichting op "RGS en Kostprijs van de omzet".

 3. Kortingen en bonussen en provisies (WOmzKeb);
  Opvallend is dat voor kortingen, bonussen en provisies niet op RGS niveau 4 maar 5 onderverdeeld worden naar:
  1. Productie;
  2  Handelsgoederen;
  3. Diensten;
  4. Overige; alleen voor kortingen en provisies.
  De omzet naar productie, handelsgoederen, diensten en overige zelf is verbijzonderd op RGS niveau 4.
  Niveau 4 en 5 worden hier dus door elkaar gebruikt.

  En de onderverdeling naar productie, handel, diensten en overig is niet consequent aangehouden: 
  Verleende kortingen (WOmzKebVek); verdeeld naar productie, handel, diensten en overig.
  Omzetbonificaties (WOmzKebOmz); verdeeld naar productie, handel, diensten. Hier mist overig.
  Provisies (WOmzKebPrv). verdeeld naar handel, productie, diensten en overig. Dus andere volgorde dan hiervoor.

 4. Voorraadmutatie (WKprVom)
  Voorraadverschillen en prijsverschillen op de inkoop zijn afzonderlijk genoemd bij 1) Kosten van grond- en hulpstoffen, 2) inkoopwaarde handelsgoederen en 3) Inkoopwaarde productiegoederen.
  Hier is genoemd:
  - afschrijving incourante goederen.
  Graag vernemen we welke boekingen nog meer plaatsvinden op deze RGS-code Voorraadmutatie. 
   
 5. Mutatie omzetvorderingen (WKprMuo)
  Graag vernemen we uit de praktijk welke boekingen plaatsvinden op deze RGS-code Mutatie omzetvorderingen. Waarbij indicatie D/C dan op debet staat.

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug