Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

RGS Onderhanden werk versies Onderhanden projecten

Plaatsingsdatum 08-03-2021
Berichtdatum 8 maart 2021

Onderhanden werk (OHW) is opgenomen onder voorraden met daarbij de RGS-code "Gefactureerde termijnen onderhanden werk" en de RGS-code "Voorziening verliezen onderhanden werk". Kenmerk van OHW t.o.v. onderhanden projecten is dat OHW wordt voor eigen rekening en risico uitgevoerd en wordt als het gereed is als voorraad opgenomen op de balans. 

De vragen zijn dan:

 1. Is de RGS-code "Gefactureerde termijnen onderhanden werk" wel correct? Wat valt er vooruit te factureren als OHW als voorraad opgenomen wordt op de balans?

  Antwoord NBA helpdesk (16-3-2021): 
  De constatering dat de RGS-code niet juist is, is terecht.

  24-12-2021
  RGS code nog aanwezig in alfa RGS 3.4

  RGS 3.5 (jan 2023).
  RGS code nog steeds aanwezig als actief.

  SBR/RGS 23-1-2023
  "Klopt, deze is / werd door vele partijen al gebruikt. Daarom is deze niet op “inactief”gezet.
  BProOnpOpo - Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve projectopbrengsten en BSchOppOppGet - Gefactureerde termijnen vormen tesamen de post in de taxonomie ConstructionContractsAccumulatedProjectRevenues - Cumulatieve project opbrengsten" 

  GBNED:
  Hoeft alleen maar op Vervallen te worden gezet. Dan worden nieuwe gebruikers in elk geval gewaarschuwd.
  Dan kan code nog steeds gebruikt worden, maar is er wel een signalering dat dit niet juist is.
  Nu modderen we al ruim 2 jaar door. 
  Waar is verwijzing naar taxonomie gedocumenteerd voor gebruikers?
  (open rgs beheergroep, open inhoudelijk). 
     
 2. Is de RGS-code "Voorziening verliezen onderhanden werk" wel correct?  Opbrengst en winst wordt pas genoten als het werk (product) klaar is en verkocht wordt. Er kan dan wel sprake zijn van afwaardering als incourante voorraad als het werk niet wordt verkocht en daalt qua waarde. 

  Antwoord NBA helpdesk (16-3-2021):
  Hier zijn wij van mening dat de RGS code wel juist is. Tijdens de productie/werkzaamheden kan immers al een afwaardering plaatsvinden.

  24-12-2021
  Wordt als afgehandeld beschouwd.
  Afgehandeld

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug