Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

RGS en Handelsgoederen onderweg, zowel inkoop als verkoop tussenrekeningen niet juist

Plaatsingsdatum 06-03-2022
Berichtdatum 6 maart 2022

Tussenrekeningen in RGS om handelsgoederen onderweg te boeken zijn niet consequent opgenomen op RGS niveau 4 en 5 en bevatten fouten door toewijzen van Schulden op korte termijn aan Woningcorporaties en Vorderingen juist weer niet.

Betreft de volgende codering in het RGS-schema:
Met betrekking tpt inkopen:

 • Onder Vorderingen
  BVorTusTin (1105300) Tussenrekeningen inkopen;
  Onderverdeeld op mutatienivo (5) in RGS naar:
  - Tussenrekening nog te ontvangen goederen;
  - Tussenrekening nog te ontvangen facturen;
  - Tussenrekening inkoopverschillen.
  (Met bij alle vier de tussenrekeningen een omslagcode en vice versa. Dus zowel een omslagcode op RGS niveau 4 als 5).

 • Onder Schulden op korte termijn
  BSchTusTin (1222000) Tussenrekeningen inkopen;
  Onderverdeeld op mutatienivo (5) in RGS naar:
  - Tussenrekening nog te ontvangen goederen; toegewezen aan Woningcorporaties.
  - Tussenrekening nog te ontvangen facturen; toegewezen aan Woningcorporaties.
  - Tussenrekening inkoopverschillen; toegewezen aan Woningcorporaties.. 

 • Onder Schulden op korte termijn
  BSchOpaNto (1210010) Nog te ontvangen facturen.

Met betrekking tot verkopen:

 • Onder Schulden op korte termijn
  BSchTusTvk (1227000) Tussenrekeningen verkopen
  Onderverdeeld op mutatienivo (5) in RGS naar:
  - Tussenrekening nog te factureren; toegewezen aan Woningcorporaties.
  - Tussenrekening nog te verzenden goederen; toegewezen aan Woningcorporaties.
  - Tussenrekening verkoopverschillen; toegewezen aan Woningcorporaties.
  (Met bij alle vier de tussenrekeningen een omslagcode en vice versa. Dus zowel een omslagcode op RGS niveau 4 als 5).
   
 • Onder Vorderingen
  BVorTusTvk (1105800) Tussenrekeningen verkopen
  Onderverdeeld op mutatienivo (5) in RGS naar:
  Tussenrekening nog te factureren;
  Tussenrekening nog te verzenden goederen;
  Tussenrekening verkoopverschillen.
    
 • Onder Vorderingen
  BVorOvaNtf (1104030) Nog te factureren of nog te verzenden facturen. 

Zie voor eventueel nadere toelichting ook de Wiki RGS en Handelsgoederen onderweg, zowel inkoop als verkoop, boeken
     

Categorie(n) RGS (technisch) beheer, RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug