Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

RGS en coöperaties

Plaatsingsdatum 18-03-2022
Berichtdatum 18 maart 2022

Binnen RGS zijn, grotendeels sinds RGS versie 3.3, enkele  rekeningen opgenomen voor coöperaties. Over het gebruik van RGS voor coöperaties zijn nu enkele vragen voor de RGS beheergroep die we hier hebben verwoord. 

 1. Op RGS niveau 4 zijn de rekeningen "Schulden aan lid A van de coöperatie" t/m "Schulden aan lid E van de coöperatie" opgenomen. 
  Een van deze rekeningen hebben wij gebruikt voor uitkeerbare ledenparticipaties. Dit leidt tot de vraag op welke wijze in RGS is voorzien als gewerkt wordt met meer dan 5 leden? Hetgeen als snel gebruikelijk is bij een coöperatie.
    
 2. Een standaard tussenrekening "Te ontvangen ledenparticipaties" kent RGS niet en hebben wij vervangen door de rekening "Nog te ontvangen bijdragen". Is dit ook zo bedoeld door de RGS beheergroep?
   
 3. RGS maakt geen onderscheid naar voorraad ingekocht bij leden en niet leden. Er is wel een aparte RGS-rekening "Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden". Waarom is dit onderscheid er niet voor de voorraad, terwijl dat nadrukkelijk wel aan de orde is.
   
 4. Voor uit te keren winst is er geen splitsing naar bijvoorbeeld verlengstukwinst voor persoonlijke leden. Waarom is dit niet opgenomen? Lijkt ook van belang voor rapportages en de VPB. De winst aan persoonlijke leden wordt namelijk buiten de VPB gehouden.
   
 5. Standaard in RGS zijn W&V-rekeningen voor "inkoopwaarde productie goederen" en "inkoopwaarde handelsgoederen". Waarom ontbreken deze rekeningen voor "niet leden"? Voor deze laatste is alleen de rekening "Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden".
   
 6. Welke RGS-codes zijn voorzien voor:
  - Uit te keren winst aan leden, natuurlijke personen
  - Uit te keren winst aan leden, rechtspersonen (BV)

Zie voor een nadere toelichting en boekingsvoorbeelden de Wiki RGS en de Coöperatie.

2-2-2023 RGS-MKB
Vanuit RGS MKB blijven we geïnteresseerd in het oplossen van bovenstaande punten door de RGS beheergroep. Zo is een ondernemerscoöperatie een geschikte vorm voor ‘kleinschalige’ samenwerkingen. Dat past ook in het kader van RGS MKB en de daar opgenomen filter voor stichtingen en verenigingen en dus ook een coöperatie als speciale vorm van een vereniging. 
(open inhoudelijk).
    

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug