Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Lange naam RGS codes in enkele gevallen niet consequent opgebouwd

Plaatsingsdatum 18-04-2022
Berichtdatum 18 april 2022

In veel gevallen bevat de lange naam als suffix ook de naam van de bovenliggende groep of rekening. Dit is in enkele gevallen niet doorgevoerd. Zo hebben we "Nog te betalen assurantiekosten overlopende passiva", waarbij "Overlopende passiva" de naam is van de bovenliggende groep. De rekening "Vooruitgefactureerde omzet" onder dezelfde groep kent genoemde suffix niet. 

Rekeningen op niveau 4 onder de groep "Huisvestingskosten" hebben betreffende grooepsnaam als suffix. 
Echter de rekening "Gas,water en elektra" is daarvan uitgezonderd. 

(open rgs beheergroep)
Reactie SBR/RGS programma 19-4-2022
De door u aangehaalde voorbeelden inzake gebruik van "Suffix" is een terechte constatering.
Echter als ik kritisch kijk naar het RGS schema komt dit nog veel vaker voor.

Ik denk daarom dat we doelstelling en gebruik van "Omschrijving (verkort) (Kolom E)" en "Omschrijving (Kolom F) eerst eens goed moeten evalueren;

  • Welke kolom(men) gebruiken de software leveranciers momenteel
  • Wat is exact de doelstelling van de twee verschillende kolommen
  • Welke andere ideeën of voorstellen leven er
  • Wvttk

René Otten.  

September 2023
RGS MKB

Van de SBR/Beheergroep is niets meer vernomen over bovenstaande.
 
Vanuit RGS MKB is sinds de zomer van 2023 de "omschrijving verkort" zelf niet meer in gebruik. Maar wel de basis geweest voor een meer uniforme rekeningnaam t/m niveau 4 (excl. Wonen), in relatie tot het decimaal rekeningschema. En waar nodig aangepast. 
Voor de (lange) omschrijving wordt vooralsnog de standaard naam vanuit SBR/RGS gevolgd.
De rekeningnaam wordt door RGS MKB nu zelf onderhouden.
Zie RGS MKB decimaal rekeningschema.

Suggesties ter verdere verbetering van de "Rekeningnaam" kunnen altijd doorgegeven worden.
  

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding STIPAC Cursus RGS MKB
Internet URL STIPAC Cursus RGS MKB

Terug