Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Lange naam RGS codes in enkele gevallen niet consequent opgebouwd

Plaatsingsdatum 18-04-2022
Berichtdatum 18 april 2022

In veel gevallen bevat de lange naam als suffix ook de naam van de bovenliggende groep of rekening. Dit is in enkele gevallen niet doorgevoerd. Zo hebben we "Nog te betalen assurantiekosten overlopende passiva", waarbij "Overlopende passiva" de naam is van de bovenliggende groep. De rekening "Vooruitgefactureerde omzet" onder dezelfde groep kent genoemde suffix niet. 

Rekeningen op niveau 4 onder de groep "Huisvestingskosten" hebben betreffende grooepsnaam als suffix. 
Echter de rekening "Gas,water en elektra" is daarvan uitgezonderd. 

(open rgs beheergroep)
Reactie SBR/RGS programma 19-4-2022
De door u aangehaalde voorbeelden inzake gebruik van "Suffix" is een terechte constatering.
Echter als ik kritisch kijk naar het RGS schema komt dit nog veel vaker voor.

Ik denk daarom dat we doelstelling en gebruik van "Omschrijving (verkort) (Kolom E)" en "Omschrijving (Kolom F) eerst eens goed moeten evalueren;

  • Welke kolom(men) gebruiken de software leveranciers momenteel
  • Wat is exact de doelstelling van de twee verschillende kolommen
  • Welke andere ideeën of voorstellen leven er
  • Wvttk

René Otten.  

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding STIPAC Cursus RGS MKB
Internet URL STIPAC Cursus RGS MKB

Terug