Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Vooruitbetaalde rente en nog te betalen rente en omslagcodes

Plaatsingsdatum 23-06-2022
Berichtdatum 23 juni 2022

BVorOvaVak Vooruitbetaalde autokosten overlopende activa
Verwijst naar BSchOpaNak

BSchOpaNak Nog te betalen autokosten overlopende passiva
Verwijst naar BVorOvaVak

Dus vooruitbetaald en nog te betalen hebben omslagcodes naar elkaar.
Dat is ook zo voor personeelskosten, huisvesting, etc.
Allemaal consistent.

Echter:
BVorOvaVbr Vooruitbetaalde rente overlopende activa
Verwijst naar BSchOpaVor

BSchOpaVor Overige vooruitontvangen rente overlopende passiva
Verwijst naar BVorOvaVbr

BSchOpaTbr Overige te betalen rente overlopende passiva
Verwijst naar BVorOvaTor

BVorOvaTor Te ontvangen rente overlopende activa
Verwijst naar BSchOpaTbr

Vraag:
Waarom verwijst BVorOvaVbr "Vooruitbetaalde rente" niet naar de overeenkomstige rekening BSchOpaTbr "Nog te betalen rente"
en vice versa? Overeenkomstig andere overlopende activa en passiva?

Nu zijn daar opeens de rekeningen "Overige vooruitontvangen rente" en "Te ontvangen rente".
Die er qua omslagcode tussen zitten.

Volgens mij is de hantering van genoemde omslagcodes niet in lijn met de omslagcodes bij de andere rekeningen m.b.t "Vooruitbetaald" en "Nog te betalen".

Zie ook het nog openstaande punt van 26-10-2021 "RGS en rente boeken".

Reactie SBR RGS gremium (27-7-2022)

Onderstaand het een en ander weergegeven:

Rente, transitorische posten en omslagcodes

Ik zie niet direct aanleiding om iets aan te passen. 
Ik zal echter je opmerking inzake de rente voorleggen aan de Beheergroep.

Reactie Boekhoudplaza.nl (27-7-2022)

Wat betreft theorie over Transitoria verwijs ik je graag naar:
Zie https://www.boekhoudplaza.nl/wiki_uitleg/43&bronw=1/RGS_en_Transitorische_posten_oftewel_overlopende_activa_en_passiva.htm
Mocht daar jouw inziens iets niet kloppen dan hoor ik het graag. 

Mijn vraag gaat alleen over rente in relatie tot overlopende posten.
Ik begrijp dat je die vraag voorlegt aan de RGS beheergroep en zal die vraag dan ook open laten staan.

Volgens mij stel jij sowieso voor enkele omschrijvingen aan te passen.

Zo stel je voor de tekst “Vooruitbetaalde erfpacht” aan te passen in “Vooruitontvangen” erfpacht bij de overlopende passiva.
Naar mijn idee moet ook dat zijn “Nog te betalen” erfpacht. In de situatie dat die achteraf wordt voldaan.
Vooruitontvangen erfpacht komt volgens mij alleen voor in de administratie van betreffende overheid en de vraag is of dat thuishoort in RGS?

(Aangepast 19-9-2022):
“Servicekosten” zou ik ook nog even nalopen.
Daar mis ik “Vooruitbetaalde servicekosten”.
(open rgs beheergroep, open inhoudelijk)

(Mei 2023)
Inmiddels er is een nieuw samengesteld openstaande punt "Overlopende activa en passiva" opgenomen.
Daar is bovenstaande ook meegenomen. 

Dit punt wordt daarom als GEARCHIVEERD beschouwd.
    

Categorie(n) RGS Opgelost en/of gearchiveerd
Bronvermelding Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED

Terug