Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

VERVALLEN: Naam c.q. omschrijving RGS codes

Plaatsingsdatum 13-01-2023
Berichtdatum 13 januari 2023

RGS kent standaard een tweetal omschrijvingen per RGS-code, te weten een korte en lange omschrijving. Binnen de lange omschrijving wordt standaard de naam herhaald van de bovenliggende groep. Hoewel de korte naam in veel gevallen voldoet is deze soms niet verklarend genoeg. In die laatste gevallen kan dan de lange omschrijving weer uitkomst bieden.

Een zelfde punt bleek al opgenomen. 
Zie RGS niet ready punt: "Lange naam RGS codes in enkele gevallen niet consequent opgebouwd".
Dit punt wordt derhalve als VERVALLEN beschouwd.
 

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug