Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Contante waarde

De huidige waarde van een bedrag waarover je pas later kunt beschikken (of later moet betalen), ook wel genoemd de 'eindwaarde'. Bij het berekenen van de contacte waarde wordt dan rekening gehouden met de rente die ontvangen zou worden over betreffend bedrag. In relatie tot de jaarrekening ook aangeduid als "de soms van de met een bepaalde rentevoet verdisconteerde toekomstige ontvangsten of uitgaven". 

Nadere toelichting:

Stel je ontvangt over 3 jaar een bedrag van 1000 euro (de eindwaarde). De vraag is dan hoeveel deze 1.000 euro op dit moment waard is. Oftewel de contacte waarde. Dit hangt af van het rentepercentage dat gehanteerd wordt bij de berekenen en of sprake is van enkelvoudige of samengestelde rente (rente over rente). Uitgaande van een rentepercentage van 2% en enkelvoudige rente komen we tot de volgende contacte waarde:
- 3 jaar á 2% rente bedraagt 6% rente, oftewel 60 euro. 
- 100/106 maal 1.000 bedraagt 943,40 euro.

Controleberekening:
943,40 euro x 2% bedraagt 18,87.
3 jaar 18,87 bedraagt 56,61.
943,40 plus 56,61 bedraagt 1000 euro (en 1 cent afrondingsverschil die we verder achterwege laten).

 

 

WIKI's over [ Contante waarde ]
RGS en Leasing, financial- en operational lease in de boekhouding

Er is onderscheid tussen financiële leasing en operationele leasing. 
Bij leasing is de “lessor” de leasemaatschappij (verkoper) en de “lessee” de cliënt (koper).