Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Bijzondere waardevermindering

Als de boekwaarde van een actief (onderdeel van vaste activa) lager is dan de realiseerbare waarde is sprake van een bijzondere waardevermindering. Zie ook Artikel 387 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 3).

Nadere toelichting:

Stel je hebt een machine in de boeken staan (boekwaarde) voor een bedrag van 30.000 euro (aanschafprijs minus afschrijving) en de realiseerbare waarde is nog maar 18.000 euro, dan is sprake van een bijzondere waardevermindering van (30.000 minus 18.000) 12.000 euro. Oftewel het actief brengt nog maar 18.000 euro op in plaats van de boekwaarde van 30.000 euro. 

De boeking van een bijzondere waardevermindering op basis van RGS-codes is uitgewerkt bij:

WIKI's over [ Bijzondere waardevermindering ]
Categoriale indeling winst- en verliesrekening en RGS

Volgens het Besluit modellen jaarrekening kan de winst- en verliesrekening samengesteld worden via de categoriale indeling (op basis van bruto marge (Netto-omzet minus kostprijs) en dan de kostensoorten). Of de functionele indeling (op basis van eveneens bruto marge en dan functioneel naar verkoopkosten en algemene beheerkosten). Hier wordt ingegaan op de winst- en verliesrekening volgens de categoriale indeling en dan primair gericht op kleine ondernemingen. 

RGS en Belastinglatentie door fiscaal willekeurig afschrijven

Willekeurig afschrijven door een fiscale faciliteit, zoals op milieubedrijfsmiddelen. Of in tijden van economische recessie als stimleringsmaatregel. Bijvoorbeeld maximaal 50% willekeurig afschrijven. De fiscale afschrijving is dan in de regel hoger dan de commerciële afschrijving. Raadpleeg voor de actuele regelgeving rondom fiscaal willekeurig afschrijven de website van de Belastingdienst.

RGS en Belastinglatentie door fiscale herinvesteringsreserve

Een herinvesteringsreserve is een fiscale regeling die in de commerciële jaarrekening niet is toegestaan. Onderstaande uitleg is bedoeld voor Vennootschappen die gebruik maken van een herinvesteringsreserve en daarvoor een belastinglatentie opnemen in de commerciële jaarrekening..

RGS en de Coöperatie / Bedrijfs- en Ondernemerscoöperatie in de boekhouding

Een coöperatie is een speciale vorm van een vereniging waarin (minimaal 2) personen samenwerken. Het doel is te profiteren van de voordelen van een collectief. Bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop of marketing. De coöperatie bestaat, net als een gewone vereniging, uit leden en wordt aangemerkt als een rechtspersoon. 

RGS en de Kleine onderneming (Kleine rechtspersoon)

Een kleine rechtspersoon is een Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV). Een kleine rechtspersoon duiden we verder aan als kleine onderneming. Om te spreken van een kleine onderneming moet voldaan worden aan Artikel 396 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 1 en 2).

RGS en de Kleine onderneming > Toelichting jaarrekening

Voor een onderneming in de categorie klein heeft de wetgever een selectie gemaakt van gegevens die opgenomen worden in een jaarrekening. Het gaat hierbij om een balans en resultatenrekening met toelichting. Hier geven we inzicht in de specificatie die, met name volgens Artikel 396 Burgerlijk Wetboek Boek 2 opgenomen moet worden.

RGS en Deelneming NVW: Bijzondere waardevermindering in de boekhouding

Hiervan is sprake als de waarde van de deelneming onder nihil komt én als er aansprakelijkheid is voor schulden van de onderneming waarin wordt deelgenomen.

RGS en Deelneming op fiscale grondslagen (aankoop, dividend en verkoop) in de boekhouding

Voorbeeld BV (micro en klein) die rapporteert op fiscale grondslagen: aankoop, dividenduitkering, verkoop en bijzondere waardevermindering  

RGS en Effecten, zoals aandelen en obligaties boeken
Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties.
Dit zijn dan aandelen die als belegging gekenmerkt worden en niet als deelneming.
 
RGS en Goodwill in de boekhouding

Goodwill is de (onzichtbare) meerwaarde van een bedrijf die wordt betaald bij een overname of een uitbreiding van bijvoorbeeld een eenmanszaak naar een VOF. Goodwill kan voorkomen bij alle soorten van bedrijven, van eensmanszaak tot rechtspersonen als een BV of NV. 

RGS-codes met [ Bijzondere waardevermindering ]
Referentiecode Reknr Naam (lang) Nivo ZZP EZ BV SV Branche
BEivOreOvwRmt Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BEivOreOvwRmw Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BEivOreRvhRmt Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BEivOreRvhRmw Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BEivOvrAlrRbw Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BEivOvrAlrRtw Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BEivOvrCorRbw Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BEivOvrCorRtw Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BEivOvrOrsRbw Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BEivOvrOrsRtw Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BEivWerKoeRbw Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BEivWerKoeRtw Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BEivWerRedRbw Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BEivWerRedRtw Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BEivWerRgkRbw Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BEivWerRgkRtw Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BEivWerRvgRbw Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BEivWerRvgRtw Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BFvaAndCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen overige deelnemingen 5 N.v.t.
BFvaAndCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen overige deelnemingen 5 N.v.t.
BFvaDigCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 5 N.v.t.
BFvaDigCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 5 N.v.t.
BFvaDioCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 5 N.v.t.
BFvaDioCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 5 N.v.t.
BFvaNvmCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 5 Wonen
BFvaNvmCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 5 Wonen
BFvaOveCuwTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen overige effecten (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaOveCuwWvr Bijzondere waardeverminderingen overige effecten (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaVogCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen 5 N.v.t.
BFvaVogCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen 5 N.v.t.
BFvaVopCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 5 N.v.t.
BFvaVopCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 5 N.v.t.
BFvaVovCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 5 N.v.t.
BFvaVovCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 5 N.v.t.
BIvaCevCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 5 N.v.t.
BIvaCevCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 5 N.v.t.
BIvaGooCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen goodwill 5 N.v.t.
BIvaGooCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen goodwill 5 N.v.t.
BIvaKooCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen kosten van ontwikkeling 5 N.v.t.
BIvaKooCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen kosten van ontwikkeling 5 N.v.t.
BIvaKouCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 5 N.v.t.
BIvaKouCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 5 N.v.t.
BIvaOivCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaOivCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen overige immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BIvaVoiCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaBegCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen bedrijfsgebouwen 5 N.v.t.
BMvaBegCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen bedrijfsgebouwen 5 N.v.t.
BMvaBeiCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen inventaris 5 N.v.t.
BMvaBeiCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen inventaris 5 N.v.t.
BMvaGebCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen gebruiksvee 5 Agrarisch
BMvaGebCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen gebruiksvee 5 Agrarisch
BMvaHuuCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen huurdersinvesteringen 5 N.v.t.
BMvaHuuCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen huurdersinvesteringen 5 N.v.t.
BMvaMeiCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen machines en installaties 5 N.v.t.
BMvaMeiCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen machines en installaties 5 N.v.t.
BMvaMepCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen meerjaren plantopstand 5 Agrarisch
BMvaMepCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen meerjaren plantopstand 5 Agrarisch
BMvaNadCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaNadCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaObeCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen andere vaste bedrijfsmiddelen 5 N.v.t.
BMvaObeCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen andere vaste bedrijfsmiddelen 5 N.v.t.
BMvaOrzCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen ten dienste van de exploitatie 5 Wonen
BMvaOrzCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen ten dienste van de exploitatie 5 Wonen
BMvaSchCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen schepen 5 N.v.t.
BMvaSchCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen schepen 5 N.v.t.
BMvaTerCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen terreinen 5 N.v.t.
BMvaTerCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen terreinen 5 N.v.t.
BMvaTevCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen 5 N.v.t.
BMvaTevCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen 5 N.v.t.
BMvaVbiCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 5 N.v.t.
BMvaVbiCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 5 N.v.t.
BMvaVerCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen verbouwingen 5 N.v.t.
BMvaVerCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen verbouwingen 5 N.v.t.
BMvaVliCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen vliegtuigen 5 N.v.t.
BMvaVliCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen vliegtuigen 5 N.v.t.
BMvaVmvCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BMvaVmvCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 5 N.v.t.
BVasCviCaeDes Desinvesteringen bijzondere waardeverminderingen 5 Wonen
BVasCviCaeHcb Herclassificatie bijzondere waardevermindering en afschrijving 5 Wonen
BVasSviCaeDes Desinvesteringen bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BVasSviCaeHcb Herclassificatie bijzondere waardevermindering en afschrijving 5 N.v.t.
BVasSviCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BVasSviCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BVasVioCaeTvw Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
BVasVioCaeWvr Bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
WBwvObw 48210 Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa 3 N.v.t.
WBwvObwBwv 48211 Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa 4 N.v.t.
WBwvObwBwvBwe Bijzondere waardevermindering effecten (korte termijn) overige bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
WBwvObwBwvBwk Bijzondere waardevermindering vorderingen (korte termijn) overige bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
WBwvObwBwvBwo Bijzondere waardevermindering overige vlottende activa overige bijzondere waardeverminderingen 5 N.v.t.
WWfaBwvFva 83611 Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa 4 N.v.t.
WWfaBwvOef 83615 Bijzondere waardeverminderingen van effecten waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 4 N.v.t.
WWfaBwvTwe 83619 Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van effecten waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 4 N.v.t.
WWfaBwvTwf 83617 Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 4 N.v.t.
WWviWvbBwv 48051 Bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen 4 N.v.t.
WWviWvbBwvVie Bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen in exploitatie 5 N.v.t.
WWviWvbBwvVio Bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 5 N.v.t.
WWviWvbTbw 48053 Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen 4 N.v.t.
WWviWvbTbwVie Bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen in exploitatie 5 N.v.t.
WWviWvbTbwVio Bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 5 N.v.t.
WWviWviBwi 48011 Bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa waardeveranderingen van immateriële vaste activa 4 N.v.t.
WWviWviTbi 48013 Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa waardeveranderingen van immateriële vaste activa 4 N.v.t.
WWviWvmBwm 48031 Bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa waardeveranderingen van materiële vaste activa 4 N.v.t.
WWviWvmTbm 48033 Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa waardeveranderingen van materiële vaste activa 4 N.v.t.