Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen > Margegoederen

Definitie volgens de Belastingdienst:
"Margegoederen zijn gebruikte goederen die u hebt ingekocht zonder btw. Onder voorwaarden zijn ook als margegoederen aan te merken: kunst, antiek en verzamelvoorwerpen die u met btw koopt of invoert.".

Goederen van een particulier gekocht, worden altijd aangemerkt als gebruikte goederen, ook al zijn ze nog nooit gebruikt.

Aan de toepassing van de margeregeling is de voorwaarde verbonden dat de btw niet eerder is afgetrokken.
Als een wederverkoper gebruikte goederen inkoopt en gebruik wil maken van de margeregeling, dan moeten de goederen ingekocht worden bij iemand die bij de aankoop (vervaardiging, kweek of fok van de goederen) de btw niet af heeft kunnen trekken. 
Bijvoorbeeld een particulier.

(Voor de laatste regelgeving en uitzonderingen zie de website van de Belastingdienst).

Zie ook Margeregeling.