Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen > Margeregeling

Margeregeling: btw niet berekenen over omzet, maar over winstmarge.
Ingeval van de margeregeling wordt de btw niet berekend over de omzet, maar over het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs, de winstmarge. Wordt er verkocht met winst, dan is uw winstmarge positief en moet hierover btw betaald worden. Wordt er verkocht met verlies, dan is sprake van een negatieve winstmarge en kan er btw teruggevorderd worden bij de Belastingdienst.
Bron: Belastingdienst.

Voor het berekenen van de BTW bij margegoederen zijn een tweetal mogelijkheden, te weten:

  1. Individuele methode: berekenen van de BTW per individueel goed. In- en verkopen per stuk bijhouden in de administratie.
  2. Globalisatiemethode: berekenen van de BTW over de totale winstmarge in een aangiftetijdvak. Dit noemen we de globalisatiemethode.