Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen > RJ - Raad voor de jaarverslaggeving

De Stichting voor de jaarverslaggeving heeft als doel de kwaliteit van de externe verslaggeving van organisaties en bedrijven in Nederland te bevorderen. Om hier vorm aan te geven heeft de stichting de 'Raad voor de Jaarverslaggeving' (RJ) in het leven geroepen. De RJ is een uitvoerend orgaan en publiceert de 'Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving' en 'RJ-Uitingen'. Ook brengt de RJ gevraagd en ongevraagd advies uit aan de overheid en andere regelgevende instanties. 

 

De RJ heeft ervoor gekozen om zo goed mogelijk interpretaties van Titel 9 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (De jaarrekening en het bestuursverslag) tot stand te brengen en daarbij expliciete wettelijke opties als aanvaardbaar in de Richtlijnen op te nemen.