Boekhoudplaza.nl

Nieuws

Nieuw initiatief RGS in de boekhouding: met als eerste uitleg over de margeregeling voor de BTW

Plaatsingsdatum 09-11-2020
Berichtdatum 9 november 2020

RGS staat voor Referentie GrootboekSchema en wordt meestal genoemd als schakel tussen boekhouden en rapportages zowel intern als extern (zoals richting de Belastingdienst en CBS). Ook wordt RGS gebruikt bij boekingsintelligentie en het uitwisselen van financiële boekingen. Enerzijds wordt RGS gekoppeld aan al bestaande rekeningschema's en anderzijds zijn er organisaties die RGS zelfs inzetten als standaard rekeningschema. Voorwaarde is in alle gevallen dat er 100% duidelijkheid is over de betekenis en gebruik van ALLE individuele RGS-codes.    

RGS in de boekhouding
Onder de noemer "RGS in de boekhouding" wil Onderzoeksbureau GBNED meer aandacht vragen voor RGS in relatie tot de boekhouding zelf. Doelstelling van dit nieuwe initiatief is de samenhang tussen onderdelen van de boekhouding en daarvoor relevante RGS-codes zichtbaar maken, mede in de vorm van boekingsvoorbeelden (journaalposten). Denk aan de periodieke BTW-aangifte, de vaste activa en afschrijvingen, omzet, kostprijs van de verkopen en meer specifiek financiële leasing, de margeregeling voor de BTW en de loonjournaalpost inclusief de werkkostenregeling (WKR). Telkens in relatie tot de daarvoor beschikbare RGS-codes. Zo wordt meteen nagegaan in hoeverre RGS dekking biedt aan de betreffende onderdelen en welke aandachtspunten er zijn. Nu wordt specifiek aandacht gevraagd voor de "Margeregeling".  

Margeregeling
Deze regeling wordt veel gebruikt bij 2e-hands goederen, zoals gebruikte auto's. Margegoederen moeten gescheiden bijgehouden worden van gewone goederen. In de casus gaan we voor de margeregeling in op het registreren van inkoop (al dan niet met voorraad), verkoop en de BTW afdracht. RGS kent de RGS-codes "Marge-inkopen" en "Marge-verkopen". Een aparte RGS-code "Marge-voorraad" hebben we (nog) niet getraceerd. Voor de individuele boekingen en meer uitleg verwijzen we naar de Wiki RGS en de margeregeling.  

Binnenkort verschijnt onder de noemer "RGS in de boekhouding" ook de uitgebreide "RGS casus lonen, salarissen en personeelskosten". Met als basis het coderen van de loonjournaalpost op basis van RGS, rekening houdend met onder andere de Werkkostenregeling (WKR). 

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug