Boekhoudplaza.nl

Nieuws

Marktconsultatie verwijderen RGS referentienummer door de RGS beheergroep

Plaatsingsdatum 14-02-2021
Berichtdatum 14 februari 2021

"De RGS Beheergroep is een Request for Comments (RfC) procedure gestart. Dit om te weten te komen hoe partijen binnen SBR aankijken tegen het verwijderen van het referentienummer in het RGS schema. U kunt tot 8 maart (2021) reageren.

Vanaf de eerste versie wordt het RGS schema in het Excel bestandsformaat opgeleverd met een referentienummer. Het doel van dit referentienummer was om het RGS schema te sorteren. Het referentienummer heeft geen semantische betekenis.

Door de groei van RGS codes (uitbreiding van domeinen) is het referentienummer niet meer bruikbaar voor het sorteren van het RGS schema. Dit gebeurt nu op een andere manier. Daarnaast leidt de opname van een referentienummer tot verwarring in de markt en wordt dit vaak ten onrechte beschouwd als een grootboekrekeningnummer.

Om verwarring te voorkomen wil de RGS Beheergroep het referentienummer verwijderen uit het RGS schema.

Reageren op het voorstel
Wij horen graag hoe u aankijkt tegen het voorgenomen besluit om het referentienummer te verwijderen uit het RGS schema. Als u niet reageert, dan veronderstellen wij dat u in kunt stemmen met het voorgenomen besluit. U kunt tot 8 maart uw reactie sturen naar sbr@logius.nl. Documentatie: Bekijk het document RfC verwijderen referentienummer rgs".

Onze constatering
Er wordt gesproken over uitbreiding van domeinen binnen RGS. Voor woningcorporaties zijn inderdaad vele honderderen RGS-codes toegevoegd. Niet als extensie zoals bedoeld, maar dwars door het standaard schema heen. Andere domeinen waardoor een significatie groei van het RGS-schema heeft plaatsgevonden zijn ons niet bekend. Er wordt gesproken over een andere manier van sorteren. Dat betreft een sortering op basis van BMJ (Besluit Modellen Jaarrekening). Prima voor de jaarrekening, maar niet als vervanging voor een decimaal rekeningschema. Voor een eenmanszaak of VOF heb je volgens mij sowieso niets van doen met deze BMJ, maar dat laat ik graag aan de lezer over. Op zoek naar een uitgebreide(re) onderbouwing en impactanalyse was ik tot slot erg benieuwd naar de documentatie (PDF) waar nog naar verwezen wordt bij het bericht. Oordeelt u zelf.

Voordat u reageert op bovenstaande marktconsultatie adviseren wij u het volgende: 

  1. De uitleg RGS (Grootboek) Referentienummer toegelicht, door te nemen; 
  2. De uitleg RGS als decimaal rekeningschema gebruiken binnen je eigen organisatie, door te nemen.
  3. Als u van mening bent dat RGS helemaal geen rekeningschema is het eerste openbare werkdocument RGS 2012, nog eens door te nemen.

En wilt u er met Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED nog even over van gedachten wisselen? Bel of mail gerust even. 

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug