Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

Samenvatting openstaande punten, met name in relatie tot RGS MKB

Plaatsingsdatum 18-05-2021
Berichtdatum 18 mei 2021

Veel openstaande punten zijn samengevat in één lijst, zodat in een keer inzicht is in de punten die aandacht verdienen binnen standaard RGS. Het oplossen van betreffende punten is met name van belang om het RGS MKB in de pas te blijven lopen met het totale RGS. Wij adviseren de RGS beheergroep de openstaande punten z.s.m. op te lossen, in elk geval de zomer van 2021.

Deze lijst is een momentopname van medio mei 2021. 

Opvragen lijst RGS openstaande punten PDF (status 17-5-2021).

Beantwoording openstaande vragen vanuit SBR RGS Beheergroep, d.d. 29-7-2021
Opvragen beantwoording PDF. 

Uit de reactie valt op te maken dat het daadwerkelijk oplossen van openstaande punten op zijn vroegst plaatsvindt eind 2021.Dat betekent opnieuw een vertraging voor het definitief uitbrengen van RGS MKB.

Voor de actuele status van de RGS openstaande punten wordt verwezen naar de individuele openstaande punten. 

 

Categorie(n) RGS (technisch) beheer, RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug