Boekhoudplaza.nl

Nieuws en blogs

Jaarlijkse samenvatting openstaande punten Referentie Grootboekschema - RGS

Plaatsingsdatum 13-04-2022
Berichtdatum 13 april 2022

In navolging op 2021 is in het voorjaar van 2022 opnieuw een samenvatting gemaakt van de bij ons bekende openstaande punten aangaande RGS. Het gaat dan zowel om onvolkomenheden in het RGS-schema als onduidelijkheden en vragen over de implementatie van het schema. 

Met name bedoeld als oproep aan de staande SBR/RGS organisatie om te zorgen voor een goed werkend en duidelijk gedocumenteerd RGS op korte termijn voor in elk geval het MKB. Uiteraard is deze samenvatting ook gestuurd aan de staande SBR/RGS organisatie. Wij hopen hiermee ons steentje te hebben bijgedragen aan een zo goed mogelijk werkend RGS.

Deze samenvatting vervangt nadrukkelijk niet alle individuele punten, zoals opgenomen op deze website (zie verderop) en gemeld aan de SBR/RGS organisatie met het verzoek betreffende punten in behandeling te nemen en waar nodig fouten te corrigeren en verbeteringen aan te brengen. Naar individuele punten (t/m heden).

De openstaande punten in de samenvatting zijn bijgewerkt t/m 22 maart 2022.

Reacties op de openstaande punten zijn altijd welkom en kunnen gemaild worden aan rgs@gbned.nl

Opvragen complete samenvatting in PDF-formaat.
    

 

 

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug