Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Grond- en hulpstoffen en halffabrikaten binnenland buitenland

Plaatsingsdatum 17-03-2023
Berichtdatum 17 maart 2023

RGS kent rekeningen voor kostprijs verkopen. Alleen voor grond- en hulpstoffen is dat gesplitst naar ingekocht binnenland en buitenland. De logica daarachter is niet vermeld. Wij adviseren de splitsing binnenland / buitenland achterwege te laten. Elders is al de vraag gesteld of dezelfde rekeningen voor halffabrikaten wel terecht zijn. 

Voorstel vanuit RGS MKB:

  • De rekening WKprKvgKvg (70053) "Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland kosten van grond- en hulpstoffen" hernoemen in "Kosten van grond- en hulpstoffen".
  • De rekening WKprKvgKgi ()70055) "Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in het buitenland kosten van grond- en hulpstoffen" op inactief zetten.

Van de soortgelijke 2 rekeningen voor halffabrikaten WKprKvgKhn en WKprKvgKhb duiden waar deze voor nodig is en in elk geval daar de splitsing tussen binnenland en buitenland weghalen.

Een kleiner aandachtspunt is dat ook gekozen is voor "Prijsverschillen inkoop halffabrikaten" als naam. 
"inkoop" is volgens ons niet juist daar. 
Wel voor grond- en hulpstoffen en handelsgoederen. 
Ook maar meteen even nakijken voor de al langer bestaande RGS code "Prijsverschillen inkoop productiegoederen", want die koop je ook niet in. Of dat laatste moet anders bedoeld zijn dan wij begrijpen. Daar is verder geen documentatie over.

 

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug