Boekhoudplaza.nl

Nieuws en blogs

Gaat het boeken van overlopende activa en passiva goed met RGS? We vroegen het aan het SRA

Plaatsingsdatum 25-04-2023
Berichtdatum 25 april 2023

Tijdens het verder afronden van RGS MKB kwamen we een oude bekende tegen, te weten 'Overlopende activa en passiva'. Met een wat duurder woord Transitorische posten die onderverdeeld worden naar uitstelposten en anticipatieposten. Niet echt ingewikkelde materie als je even de tijd neemt. Maar volgens ons wel met onvolkomenheden in het huidige RGS schema. Wij vroegen het SRA, deskundig en al jaren betrokken bij RGS, naar hun mening.

Transitorische posten zijn binnen RGS onderverdeeld in een tweetal groepen, te weten:

 1. Standaard RGS-codes overlopende activa.
 2. Standaard RGS-codes overlopende passiva.

En voor uitleg zie Wiki RGS en Transitorische posten oftewel overlopende activa en passiva.

RGS en transitorische posten

 1. Een 1e voorbeeld van transitorische posten voor een ondernemer in RGS dat volgens ons prima in orde is:
  - Nog te betalen huisvesting (BSchOpaNhv) met omslag (vice versa) naar:
  - Vooruitbetaalde huisvesting (BVorOvaVoh).
  Betreffende ondernemer betaalt als afnemer kosten voor huisvesting achteraf (overlopende passiva) of juist vooruit (overlopende activa) aan de leverancier (verhuurder in dit geval). De kosten worden in elk geval verantwoord in de juiste periode. Dat laatste wordt aangeduid met de boekhoudterm 'permanence'.
  Dit voorbeeld is wat betreft RGS niets op af te dingen volgens ons en dus prima in orde.
    
 2. Een 2e voorbeeld op basis van RGS is:
  - Nog te betalen servicekosten (BSchOpaNbs) met omslag naar:
  - Nog te ontvangen servicekosten (BVorOvaNos).
  Hier wordt de ondernemer in het eerste geval gezien als afnemer die nog moet betalen én in het tweede geval als leverancier die de servicekosten dus nog moet ontvangen. 
  Naar ons idee is dit niet compleet binnen RGS en zou vanuit de afnemer sprake moeten zijn van:
  - Nog te betalen servicekosten met omslag vice versa naar:
  - Vooruitbetaalde servicekosten.
  En vanuit de leverancier:
  - Nog te ontvangen servicekosten met omslag vice versa naar: 
  - Vooruitontvangen servicekosten.
  De rekeningen "Vooruitbetaalde servicekosten" (vanuit de afnemer) en "Vooruitontvangen servicekosten" (vanuit de leverancier) ontbreken in RGS en de omslagcodes zouden dan ook aangepast moeten worden.
   
 3. Een 3e voorbeeld op basis van RGS luidt:
  - Nog te betalen huren (BSchOpaNbh) nu ZONDER omslag naar:
  - Nog te ontvangen huren (BVorOvaNtl)
  Dus net als het vorige voorbeeld bezien vanuit de ondernemer als afnemer en leverancier.
  Maar nu zonder omslagcodes.
  De rekeningen "Vooruitbetaalde huren" (vanuit de afnemer) ontbreekt en de rekening "Vooruitontvangen huren" (vanuit de leverancier) blijkt nu toegewezen aan Woningcorporaties.   
   
 4. Als laatste een 4e voorbeeld op basis van RGS, dat luidt als volgt:
  - Vooruitbetaalde erfpacht (BVorOvaErf) met omslag naar:
  - Vooruitontvangen erfpacht (BSchOpaErf) toegewezen aan Woningcorporaties.
  Wat ons betreft ontbreekt de rekening "Nog te betalen erfpacht".
  De rekening "Vooruitontvangen erfpacht" is dus exclusief toegewezen aan Woningcorporaties, maar daar ontbreekt dan wel de rekening "Nog te ontvangen erfpacht". Dit laatste valt echt buiten de scope van RGS MKB. Wij zijn van mening dat RGS-codes voor Woningcorporaties opgenomen moeten worden als RGS (branche)extensie.

In aansluiting op genoemde 4 voorbeelden hebben we voor ons zelf alle standaard RGS-codes m.b.t. overlopende activa en passiva doorgenomen (zie ook eerder genoemde verwijzingen). We denken dat er RGS-codes ontbreken en omslagcodes niet juist zijn en ontbreken in een aantal gevallen. Ook noemden we al de toewijzing van bepaalde RGS-codes aan Woningcorporaties. We hebben daarom de SRA, als RGS betrokken organisatie, gevraagd wat zij vinden van de betrouwbaarheid (juistheid en volledigheid) van betreffende RGS-codes.   

Tot slot hebben we de SRA ondersteuning gevraagd bij de uitleg en boekingsvoorbeelden van de volgende RGS-codes:

 • Vooruitverzonden op bestellingen (BVorOvaVbs).
 • Nog toe te rekenen rente swaps (BVorOvaNtr). 

Update (4-6-2023)
We hebben afgelopen periode enkele malen contact gehad met de SRA. Dat heeft helaas niet geleid tot een bijdrage door het SRA aan bovenstaande. Daarom hebben eind mei 2023 zelf de koe bij de horens gevat en een voorstel uitgewerkt met verbetering en foutherstel van overlopende posten in RGS. Uiteraard blijft medewerking door de SRA meer dan welkom.
Zie betreffend openstaande punt


Bij RGS betrokken organisaties en verantwoordelijkheid
Wij vinden het al jaren verwonderlijk hoeveel onvolkomenheden het standaard RGS bevat (zie RGS niet ready). Met name omdat organisaties als de NBA, SRA, Belastingdienst, CBS, Logius en het Ministerie van Binnenlandse Zaken al vele jaren nauw betrokken zijn bij de totstandkoming van RGS. Die zelfde organisaties branden hun vingers echter niet aan het beoordelen van het RGS-schema en de RGS-taxonomie..  

Daarom is besloten vanuit Onderzoeksbureau GBNED om de bij RGS betrokken organisaties, in wisselende samenstelling, direct te benaderen. Ditmaal dus het SRA (een netwerkorganisatie van 375 zelfstandige accountantskantoren met 900 vestigingen in Nederland).
  

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug