Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

RGS en verlegd binnenland en buitenland

Plaatsingsdatum 18-11-2023
Berichtdatum 18 november 2023

RGS kent (in elk geval vanaf RGS 3.6) aparte BTW rekeningen voor BTW verlegd. Overeenkomstig de rubrieken 2a, 4a en 4b.
Het gaat hier feitelijk om afname van goederen en/of diensten waarbij de BTW is verlegd naar de afnemer.

In veel gevallen mag de verlegde BTW direct weer als voorheffing in mindering gebracht worden (rubriek 5b. voorbelasting).
Per saldo is de af te dragen BTW dan nihil.

Stel een dienstverlener uit België stuur een factuur van 1.000 euro aan een ondernemer in Nederland. Op de factuur staat "BTW verlegd" en de BTW-nummers van beide partijen. Er staan geen BTW-bedragen op. 

De boeking van de inkoopfactuur door de ondernemer in Nederland op basis van RGS-codes luidt dan bijvoorbeeld:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WKprKuwKuw (70153) Kosten van uitbesteed werk 1.000,00  
BSchCreHac (16011) Crediteuren   1.000,00
BSchBepBtw (16201)  

Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU
(rubriek 4b OB) 
     210,00

BVorVbkTvo (13305)   Terug te vorderen omzetbelasting (rubriek 5b OB)   210,00  

Bovenstaande boeking komt in een boekhoudpakket veelal tot stand door inrichten van de juiste BTW-codes. 
In dit geval de BTW code "4b Verlegd binnen de EU". 
Voor de BTW-aangifte wordt dan rekening gehouden met zowel de grondslag als het btw-bedrag..

Standaard RGS kent voor BTW-verlegd de volgende omzetrekeningen:

WOmzNohOll Omzet handelsgoederen omzetbelasting naar u verlegd
WOmzNohOlu Omzet handelsgoederen uit landen buiten de EU
WOmzNohOle Omzet handelsgoederen uit landen binnen de EU

En zo ook 3 rekeningen voor Omzet geproduceerde goederen en voor diensten.

Op de BTW aangifte komt inderdaad "omzet" naar voren, maar dat lijkt mij in dit geval de inkopen, zoals conform hiervoor genoemde boeking. Al dan niet automatisch door boekingscodes en een goede BTW inrichting.

Wanneer worden bovenstaande RGS codes voor omzet gebruikt en welke boekingen horen daar dan bij in de praktijk?.

Zie ter toelichting:

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Casus BTW aangifte
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Casus BTW aangifte

Terug