Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Invoerrechten en bijpassende RGS codes

Plaatsingsdatum 11-05-2024
Berichtdatum 11 mei 2024

Invoerrechten doorbelast op een (inkoop)factuur door bijvoorbeeld een logistiek dienstverlener zijn nu geboekt op:
WBedAdlOvb (46405) Overige belastingen.

Inklarings en andere afhandelingskosten bij import zijn nu geboekt op:
WBedKanOka (46170) Overige kantoorkosten

Een alternatief voor dit laatste is de rekening WBedTraOtr (45875) "Overige transportkosten" te gebruiken. 
We kunnen dan ook meteen gebruik maken van de rekening WBedTraDot (45899) "Doorberekende transportkosten".
En in samenhang met:
BSchOpaNtk (17162) "Nog te betalen transportkosten" en
BVorOvaVtr ()14130) "Vooruitbetaalde transportkosten".
(ook nagaan vooruit ontvangen en nog te ontvangen, t.b.v. een logistiek dienstverlener zelf.

Zie voor een toelichting de Wiki RGS en import met invoerrechten in de boekhouding.

Zijn aparte rekeningen voor:
a. Invoerrechten;
b. Inklarings- en andere afhandelingskosten.
Een logische toevoeging aan het RGS schema?
En is dan het onderbrengen onder de groep "Transportkosten" een optie?
Deze laatste groep zou dan aangepast kunnen worden in "Import- en transportkosten".
Zie ook Openstaand Auto- en transporten feitelijk dubbel.

Voor de verkoopzijde is er trouwens de rekening WBedVkkVrk (45635) "Vrachtkosten". Dus onder Verkoopkosten.

Ook het deel laten uitmaken van bovenstaande elementen van de 'kostprijs artikelen' speelt mee bij het opnemen c.q. toewijzen van de juiste rekeningen binnen het RGS-schema. Je ziet ook wel de rubriek 7 "kostprijs verkopen" waar betreffende kosten op geboekt worden. 
De vraag is alleen of dat wel juist is. Betreffende rubriek wordt feitelijk pas geboekt bij de verkoop van goederen.
Denk aan:
Debiteuren
Aan BTW
Aan Omzet
EN:
Kostprijs verkopen
Aan voorraad.
Het verhogen van de kostprijs van de voorraad (dus deel laten uitmaken van de GIP, VVP, etc.) lijkt dan een betere optie.
Praktijkvoorbeelden kunnen wellicht helderheid geven. 

Welke RGS codes worden in de praktijk nog meer aanbevolen om eventueel invoerrechten en inklarings- en andere afhandelingskosten op te boeken?
  

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug