Boekhoudplaza.nl

Nieuws

Meest uitgebreide rapport over RGS: uniform rekeningschema voor alle bedrijven

Plaatsingsdatum 07-05-2020
Berichtdatum 7 mei 2020

Onderzoeksbureau GBNED heeft versie 6.0 uitgebracht van haar rapport “RGS: uniform rekeningschema voor alle bedrijven”. Wat begon als een relatief eenvoudig document is inmiddels uitgegroeid tot een ruim 90 pagina’s tellend rapport, zowel  afgestemd op de software ontwikkelaar als de eindgebruiker die met RGS aan de slag wil. 

De opbouw van RGS komt aan de orde met zaken als: de Referentiecode, de gehanteerde niveaus 1 t/m 5, het referentienummer, de omslagcode en de sortering. Als het gaat om RGS zelf is ook aandacht voor filterfunctionaliteit, extensies, de techniek achter het RGS-schema en het versiebeheer. Dat laatste is beslist een aandachtspunt, want telde in 2016 RGS versie 2.0 het toen al omvangrijke aantal van 2.528 RGS-codes. In 2020 is dit aantal met RGS versie 3.2 inmiddels gegroeid tot 3.857 RGS-codes.

RGS in relatie tot boekhoud- en andere software komt aan de orde, waarbij voor boekhoudsoftware specifiek wordt ingegaan op het ‘RGS-Ready’ normenkader. Oftewel functionaliteit en eigenschappen die bepalen in hoeverre boekhoudsoftware RGS ondersteunt. Ook het nieuwe initiatief ‘RGS-brugstaat’ wordt toegelicht als in eerste instantie een brug tussen boekhoud- en fiscale aangiftesoftware voor de winstaangiftes IB en VPB.

Specifiek voor de administrateur en de accountant komt administreren met RGS aan de orde. Er wordt stilgestaan bij enkele varianten om een bestaand rekeningschema te koppelen aan RGS. Voor de BTW en de vaste activa administratie is een verwijzing opgenomen naar uitbreide papers die daarvoor beschikbaar zijn. En branchegerichte uitbreidingen in RGS komen aan de orde voor respectievelijk de bouwsector, agrosector, detailhandel en woningcorporaties.

Als een soort rode draad door het rapport heen komen ook openstaande (implementatie)punten aan de orde die nog definitief afgestemd en/of opgelost moeten worden. Zo krijgt u als lezer een duidelijk beeld van RGS aspecten die nog nader uitgewerkt en/of afgestemd moeten worden met de markt.

Complete rapport
Het complete rapport “RGS: uniform rekeningschema voor bedrijven” is hier gratis op te vragen of via www.rgsready.nl.

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL http://www.rgsready.nl