Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB

Selectie
rekeninggroepen tonen

MKB uitgebreid tonen

Naam uitgebreid tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF (EZ)
BV (Micro en klein)
Stichting / vereniging (SV)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes (t/m niveau 4)


Implementatie RGS MKB
(Met schema in Csv/Excel en Json)
Eindgebruikers
Leveranciers boekhoudsoftware

[ 1 ] tot [ 29 ] van totaal [ 29 ] RGS codes, inclusief groepen
Rekening Naam rekening D / C Omslagcode RGS-code ZZP
EZ
BV
SV
Branche
RUBRIEK 1
14000 Overlopende activa BVorOva J J J J N.v.t.
14101 - Vooruitbetaalde facturen D BVorOvaVof J J J J N.v.t.
14105 - Vooruitbetaalde personeelskosten D BSchOpaNpe BVorOvaVop J J J N.v.t.
14110 - Vooruitbetaalde huisvestingskosten D BSchOpaNhv BVorOvaVoh J J J N.v.t.
14115 - Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten D BSchOpaNee BVorOvaVem J J J N.v.t.
14120 - Vooruitbetaalde verkoopkosten D BSchOpaNvk BVorOvaVov J J J N.v.t.
14125 - Vooruitbetaalde autokosten D BSchOpaNak BVorOvaVak J J J N.v.t.
14130 - Vooruitbetaalde transportkosten D BSchOpaNtk BVorOvaVtr J J J N.v.t.
14135 - Vooruitbetaalde kantoorkosten D BSchOpaNkk BVorOvaVok J J J N.v.t.
14140 - Vooruitbetaalde organisatiekosten D BSchOpaNok BVorOvaVoo N.v.t.
14145 - Vooruitbetaalde assurantiekosten D BSchOpaNas BVorOvaVas J J J N.v.t.
14150 - Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten D BSchOpaNaa BVorOvaVae J J N.v.t.
14155 - Vooruitbetaalde administratiekosten D BSchOpaNad BVorOvaVoa J+ J+ J J N.v.t.
14160 - Vooruitbetaalde kosten fondsenwerving D BSchOpaNkf BVorOvaVkf J N.v.t.
14165 - Vooruitbetaalde andere kosten D BSchOpaNtb BVorOvaVan J J J J N.v.t.
14170 - Vooruitbetaalde rente D BSchOpaVor BVorOvaVbr J J J N.v.t.
14175 - Vooruitbetaalde erfpacht D BSchOpaErf BVorOvaErf J+ J J J N.v.t.
14301 - Vooruitverzonden op bestellingen D BVorOvaVbs N.v.t.
14305 - Nog te factureren of nog te verzenden facturen D BVorOvaNtf J J J J N.v.t.
14310 - Nog te ontvangen omzetbonificaties D BVorOvaNoo N.v.t.
14315 - Nog te ontvangen provisies D BVorOvaNtp J+ J J J N.v.t.
14320 - Nog te ontvangen huren D BVorOvaNth J+ J+ J+ N.v.t.
14325 - Nog te ontvangen vergoedingen D BVorOvaNov J J J J N.v.t.
14330 - Nog te ontvangen bijdragen D BVorOvaNob J N.v.t.
14335 - Te ontvangen rente D BSchOpaTbr BVorOvaTor J+ J J J N.v.t.
14340 - Overige overlopende activa D BSchOpaOop BVorOvaOoa J J J J N.v.t.
14345 - Nog te ontvangen servicekosten D BSchOpaNbs BVorOvaNos J J J N.v.t.
14350 - Nog toe rekenen rente swaps D BVorOvaNtr N.v.t.
14355 - Pensioenvordering onder overlopende activa D BSchOpaPen BVorOvaPen N.v.t.