Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS versiebeheer

ReferentieGrootboekSchema RGS versie 3.0

RGS 2.0 lijkt een kort leven beschoren, want 2016 is nog niet voorbij of er wordt alweer gesproken over RGS 3.0.

RGS 3.0
Vanuit de RGS organisatie wordt op 7 februari 2017 het volgende gemeld “De publicatie van de consultatieversie van RGS 3.0 is vertraagd. De verwachting is dat deze eind februari (2017) wordt gepubliceerd. De Beheergroep werkt momenteel aan een nieuwe versie van het RGS-schema. Hierin worden schoonheidsfouten weggewerkt en wijzigingsverzoeken doorgevoerd die sinds de publicatie van de vorige versie zijn binnengekomen. Na de publicatie van RGS 3.0 volgt een consultatieperiode, waarna het RGS-schema samen met de RGS Taxonomie definitief wordt gemaakt”.

Op 30 maart 2017 wordt gemeld “De consultatieversie van RGS 3.0 wordt op dit moment binnen de RGS-gremia getoetst voordat de versie wordt vrijgegeven”.

Op 3 juli 2017 volgt opnieuw berichtgeving over de voortgang van RGS 3.0, te weten “Op maandag 19 juni is de RGS Expertgroep akkoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen in RGS 3.0. Nieuw in deze versie is dat de Nederlandse Taxonomie als uitgangspunt is genomen, waardoor het schema meer robuust en beheersbaar is geworden. De consequentie hiervan is dat een aantal referentiecodes gewijzigd wordt. Om de implementatie van RGS 3.0 te ondersteunen wordt ook een ‘was-wordt’ lijst meegeleverd tussen RGS 3.0 en RGS 2.0.”.

Op 4 september 2017 verschijnt vanuit de RGS Beheergroep het volgende bericht:
De RGS Beheergroep treft de laatste voorbereidingen voor de publicatie van de consultatieversie van RGS 3.0, die de tweede helft van september verwacht wordt. Jacques Urlus, voorzitter van de RGS Beheergroep is tevreden: “Het heeft even geduurd, maar binnenkort hebben we een RGS-versie waar we voorlopig mee verder kunnen. RGS 3.0 geeft antwoord op een aantal behoeftes uit de markt. Hierdoor kunnen softwareontwikkelaars en intermediairs verder met de implementatie van RGS.”

Er is veel belangstelling voor RGS 3.0 en wij willen daarom in de aanloop naar de publicatie wat meer vertellen over de aankomende wijzigingen.

De belangrijkste wijzigingen in RGS 3.0 ten opzichte van de vorige versie:

 1. RGS 3.0 sluit aan op de Nederlandse taxonomie versie 12. De Nederlandse taxonomie is een woordenboek met definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van wettelijk verplichte rapportages. De vakinhoudelijke aanpassingen zijn in NT12 al beoordeeld en worden verwerkt in RGS 3.0.
   
 2. De bestaande codestructuur van RGS 1.0 en 2.0 is optimaal in stand gehouden; de bestaande codestructuur wijzigt slechts marginaal.
   
 3. RGS 3.0 krijgt een logische indeling conform het Besluit Modellen Jaarrekening (BMJ). Hiermee kan de softwareleverancier een logische tabel aan de gebruiker aanbieden, waarbij de volgorde van de RGS-codes gelijk is aan de volgorde van de jaarrekening posten.
    
 4. RGS 3.0 krijgt filter eigenschappen zodat de softwareleverancier en/of gebruiker logische filters kan instellen om het koppelschema meer op maat op te bouwen. Denk hierbij aan de aard van de juridische structuur, zoals een BV, eenmanszaak en VOF, of aan het toepassen van sectorale eigenschappen, zoals agro, bouw en horeca.
  De filters sturen RGS ook meer aan in het gebruik van bijvoorbeeld:
  • Werkkostenregeling: ja/nee
  • Gebruik van detailrekeningen (niveau 5 – dimensies): ja/nee
  • Gebruik van onderdelen met een uitbreiding naar 5 detailmogelijkheden: ja/nee.
   
 5. Naast het omschrijvingsveld van een RGS-code komt er een extra veld met een verkorte omschrijving. Tevens zijn de omschrijvingen meer herkenbaar.
   
 6. RGS wordt uitgebreid met “Tussenrekeningen” omdat dit vaak in boekhoudapplicaties wordt gebruikt. Ook het gebruik van de indeling van de omzet en kostprijs van de omzet wordt beter toepasbaar gemaakt.
   
 7. Posten die in aanmerking komen voor een mogelijke omslag worden breder opgebouwd, omdat omslag per detail beoordeeld wordt op debet- of credit-presentatie. Hiertoe zijn in eerste instantie per onderdeel vijf detailmogelijkheden opgebouwd. Hiermee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld meerdere schulden en vorderingen op groepsmaatschappijen afzonderlijk op te nemen.
   
 8. Om een bredere dekking te bieden voor een vennootschap onder firma of maatschap wordt in RGS 3.0 de mogelijkheid van vijf vennoten of leden van een maatschap opgenomen.
    
 9. RGS ondersteunt transparantie in de keten, uitwisselingen tussen verschillende softwareapplicaties én standaardisatie ten behoeve van SBR- rapportages. Op basis van RGS 3.0 wordt een RGS-taxonomie opgemaakt om SBR-rapportages te maken voor onder andere KvK, Belastingdienst, CBS of banken.
     
 10. RGS 3.0 garandeert de juiste ondersteuning van andere initiatieven zoals Referentieset Data Analyse, UBL en RGS, RGS en automatische boekingsgangen.
    
 11. Indien productie op maat nodig is ten opzichte van RGS 1.0 of 2.0, wordt de juiste informatie aangereikt.
    
 12. Er komt een handleiding of 'best practice' voor zowel de softwareleverancier als de eindgebruiker.
     
 13. RGS 3.0 is vooralsnog alleen in het Nederlands.

Hoe nu verder?
De consultatieversie van RGS 3.0 komt de tweede helft van september (2017) beschikbaar op www.referentiegrootboekschema.nl. Daarna volgt een consultatieperiode van vier weken en zal RGS 3.0 definitief gemaakt worden.

De Beheergroep werkt aan het inregelen van de RGS-taxonomie parallel aan de alfa-beta-definitief cycli van NT (Nederlandse Taxonomie) en BT (Banken Taxonomie), zodat begin januari 2018 een RGS 3.0 inclusief taxonomie en aansluiting op de NT/BT12 is gerealiseerd.

Definitieve versie RGS 3.0
Op 16 november 2017 komt het verlossende woord vanuit de RGS Beheergroep:
De definitieve versie van RGS 3.0 is nu beschikbaar. In deze versie zijn opmerkingen uit de consultatie verwerkt. Dit betroffen geconstateerde fouten en een aantal specifieke door de markt aangegeven wensen:

 1. Tussenrekeningen zijn nu verdeeld over de kortlopende vorderingen en schulden over het algemeen;
 2. Een RGS-code voor cryptocurrency is toegevoegd;
 3. Kolom debet en credit is toegevoegd”.

De definitieve versie van het RGS 3.0 schema is beschikbaar in Excel-formaat. Het is nog even wachten op de definitieve versie van de RS 3.0 Taxonomie in XBRL-formaat.

Aantal RGS-codes versie 3.0 bedraagt 3.009.

Definitieve versie RGS Taxonomie gepubliceerd
Op 3 juli 2018 verschijnt het bericht dat de definitieve versie van de RGS Taxonomie door de Beheergroep RGS vrijgegeven. Hierin wordt de koppeling gelegd tussen RGS 3.0 en 31 rapportages uit de Nederlandse Taxonomie (NT12 definitief) en Banken Taxonomie (BT12 definitief).

De RGS Taxonomie blijkt echter nog niet compleet. Filter eigenschappen zijn niet opgenomen in de RGS Taxonomie. Voor dit laatste moeten softwareleveranciers en gebruikers terugvallen op de RGS versie in Excel.

Met gelijk de mededeling dat in januari 2019 de volgende definitieve versie van de RGS Taxonomie verschijnt, met daarin de aansluiting tussen RGS 3.1 en de definitieve versies van de NT13/BT13.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.