Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Leningen u/g (uitgegeven geld) boeken

Er wordt onderscheid gemaakt tussen langlopende leningen met een looptijd langer dan 1 jaar en kortlopende leningen met een looptijd korter dan een jaar. In beide gevallen uitgegeven door de ondernemer. Het gaat dan om het boeken van de lening zelf, het boeken van de rente die in rekening wordt gebracht en en aflossen van de lening.

Rekeningen RGS

Binnen RGS maken we gebruik van de volgende rekeningen:

 • Onder de balansgroep Financiële vaste activa:
  - BFvaLenLen (04701) Leningen u/g (langlopend).

 • Onder de balansgroep Vorderingen (op korte termijn):
  BVorOvrLen (13860) Leningen u/g (kortlopend).
  BVorOvrIln (13870) Interne lening (kortlopend). Bijvoorbeeld een kortlopende lening aan een personeelslid.
    
 • Onder de W&V-groep Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten:
  - WOvtRofRov (83145) Rentebaten overige vorderingen.
    
 • Onder de W&V-groep Financiële baten en lasten:
  - WFbeRlmRil (84151) Rentebaten interne lening.
  - WFbeRlmAre (84171) Overige rentebaten rentebaten en soortgelijke opbrengsten.
    

Uitwerking boekingen

Stel dat een langlopende lening is verstrekt aan een zakelijke relatie van 20.000 euro tegen een marktconforme rente die we voor dit voorbeeld stellen op 5% per ultimo van een kalenderjaar. Dit leidt tot de volgende boekingen in de tijd:

Verstrekken van de lening
De boeking van de verstrekking van de lening:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BFvaLenLen (04701)  Leningen u/g (langlopend) 20.000,00  
BLimBanRba (10201) Bank   20.000,00 

Als de lening kortlopend is verstrekt wordt geboekt op:
BVorOvrLen (13860) Leningen u/g (kortlopend).
BVorOvrIln (13870) Interne lening (kortlopend). Bijvoorbeeld een kortlopende lening aan een personeelslid.

Ontvangen rente
De boeking van de jaarlijkse rentebetaling door de relatie bedraagt dan:
(5% van 20.000,00) 1.000 euro.

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BLimBanRba (10201) Bank 1.000,00  
WOvtRofRov (83145) Rentebaten overige vorderingen   1.000,00

Als de lening kortlopend is verstrekt wordt geboekt op: 
WFbeRlmRil (84151) Rentebaten interne lening.
WFbeRlmAre (84171) Overige rentebaten rentebaten en soortgelijke opbrengsten.

Aflossing van de lening
Stel dat er na een jaar 5.000 euro wordt afgelost op de lening. Dan bedraagt de boeking:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BFvaLenLen (04701)  Leningen u/g (langlopend)   5.000,00
BLimBanRba (10201) Bank 5.000,00   

Meer over uitgegeven leningen
Apart wordt ook aandacht besteed aan: 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.