Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB

Wiki RGS MKB > Modules en koppelingen

RGS MKB Rapportages

RGS MKB Rapportages zijn bedoeld om inzicht geven tussen de relatie van RGS en interne en externe rapportages. Zo gaat het om de jaarrekening. 

Mutaties
Wijziging in bestaande relaties tussen rapportages en RGS worden onderstaand gemeld:

De specificatie voor het aanleveren van nieuwe rapportages op basis van RGS zijn hier opgenomen.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.