Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Woningcorporaties in standaard RGS-schema

Het SBR programma heeft besloten zo’n 800 RGS-codes, specifiek bedoeld voor woningcorporaties, toe te voegen sinds RGS versie 3.1 (2018), Hierbij is tegen alle verwachtingen in geen gebruik gemaakt van een extensie, zodat de RGS-codes voor Woco deel uitmaken van het standaard RGS-schema.

In de Excel versie van het RGS-schema is sinds RGS versie 3.3 (2020) weliswaar een filter voor woningcorporaties opgenomen, maar daar moet dan expliciet op uitgevraagd worden. En omdat die filter ontbrak bij RGS versie 3.1 (2018) zijn leveranciers van boekhoudsoftware betreffende codes wel beschikbaar gaan stellen aan hun gebruikers.

Daarnaast zijn er in praktijk nog de nodige RGS-codes op verzoek van woningcorporaties opgenomen in de standaard RGS. Codes die, zo lijkt het, in elk geval niet direct bedoeld zijn voor de beoogde primaire doelgroep van RGS, zijnde het MKB. 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.