Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB

Wiki RGS MKB > Opbouw

Branchecode toegelicht

Via de branchecode wordt aangeduid of een RGS-code betrekking heeft op een specifieke branche. Binnen RGS MKB is gekozen voor één branchecode die in de toekomst uitgebreid kan worden voor meerdere branches.

Binnen RGS MKB heeft de branchecode de volgende inhoud:
1 = RGS-code standaard, niet toegewezen aan een bepaalde branche;
2 = Bouw; nog geen RGS-codes aan toegewezen;
3 = Nog toe te wijzen branche;
4 = Agrarisch; 
5 = Woningcorporaties; niet in gebruik voor RGS MKB.

Iedere RGS code heeft precies één branchecode.
In verreweg de meeste gevallen is dat de code “1” standaard. Dus niet toegewezen aan een bepaalde branche.

Code 2 (Bouw) heeft te maken met een erfenis uit het RGS verleden. Op dit moment niet in gebruik t/m niveau 4. Maar zeker niet uitgesloten in de toekomst.

Code 3 is beschikbaar voor toekomstig gebruik.

Code 4 (Agrarisch) heeft te maken met in elk geval 90 toegewezen RGS-codes aan exclusief de agrarische sector binnen het standaard RGS schema. Een rekeningomschrijving als “Aanwas fruitopstanden” zegt genoeg. Hier wordt elders nog aandacht aan besteed.

Code 5 (woningcorporaties) is niet in gebruik voor RGS MKB. Blijft wel als zodanig gereserveerd ter voorkoming dat er in de toekomst twee branches met elk code 5 ontstaan.

Andere branches die mogelijk kunnen leiden tot specifieke RGS codes zijn:

  • Retail; 
  • Horeca;
  • Advocatuur.
  • Medische dienstverlening; denk aan therapeuten, huisartsen en mondzorg. Gericht op het MKB.
       

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.