Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS versiebeheer

ReferentieGrootboekSchema RGS versie 3.2

Op 10 december 2019 is de definitieve versie van RGS 3.2 (Excel versie) door de Beheergroep RGS vrijgegeven. 

RGS 3.2
Op 20 januari 2020 is de bètaversie van de RGS Taxonomie 3.2 door de Beheergroep RGS vrijgegeven. Hierin wordt de koppeling gelegd tussen de definitieve versie van RGS 3.2 en de rapportages van de Nederlandse Taxonomie (NT14) en de Bankentaxonomie (BT14).

Op 3 april 2020 is de definitieve versie van de RGS Taxonomie door de Beheergroep RGS vrijgegeven. Hierin wordt de koppeling gelegd tussen de definitieve versie van RGS 3.2 en de definitieve versies van de rapportages van de Nederlandse Taxonomie (NT14) en de Financieren Taxonomie (FT14). Hiermee is RGS gekoppeld aan de verantwoordingsrapportages van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en de Nederlandse banken vertegenwoordigd in het Financiële Rapportages Coöperatief.
Bekijk de definitieve versie RGS taxonomie 3.2  samen met een toelichting

De beheergroep meldt de volgende toelichting op deze RGS (Excel) versie 3.2:

Teneinde te bepalen of er nieuwe RGS codes noodzakelijk en of gewenst zijn heeft er t.b.v. deze
versie een beoordeling plaatsgevonden op basis van de entrypoints (rapportages in XBRL);

  • Micro entiteit inrichting en publicatie;
  • Kleine rechtspersoon inrichting en publicatie;
  • Middelgrote rechtspersoon inrichting en publicatie;
  • Toegelaten instellingen volkshuisvesting;
  • Stichting;
  • Banken inrichting, inrichting beperkt en inrichting beperkt natuurlijke personen.

Specificatie in aantallen:

Aantal nieuwe RGS codes: 104, als volgt onderverdeeld.
- Aantal wensen / aanvullingen Woningcorporaties: 31
- Aantal wensen / aanvullingen in de Basis: 4
- Aantal t.g.v. nieuwe concepten NT14 (Nerderlandse taxonomie): 69.

Aantal vervallen RGS codes 1
Aantal aangepaste RGS codes 17
Aantal aangepaste RGS codes omslagcodes 4

Wijzigingen in andere onderdelen:
- Aantal sortering 1
- Aantal referentienummers 1
- Aantal teksten 79.

Aantal RGS-codes versie 3.2. bedraagt 3.857.

Opvragen releasenotes (PDF).
 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.