Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en deelnemingen

RGS en Deelneming NVW: Herwaardering deelneming boeken

Wijzigingen in de netto-vermogenswaarde als gevolg van prijswijzigingen van vaste activa en voorraden bij de deelneming worden bij waardering tegen actuele waarde dan bij de deelnemende rechtspersoon als herwaardering behandeld.

Het moment van ontstaan

Deelgenomen wordt in een andere BV (aan te duiden als BV-D) met een aandeel van 30%. Met een waardering volgens de netto-vermogenswaarde (NVW).

De actuele waarde (activa minus schulden/verplichtingen) van BV-D (waarin wordt deelgenomen) stond begin van het jaar op 300.000 euro (eerste waardering) en de deelname gewaardeerd op (30% van 300.000) 90.000 euro op onze balans. Er heeft nog geen dividenduitkering plaatsgevonden. 

Stel dat de actuele waarde van BV-D momenteel 330.000 euro bedraagt. De actuele waarde is dan met 30.000 euro toegenomen. Ons aandeel van 30% vertegenwoordigd dan een aandeel van 30% van 30.000, oftewel 9.000 euro. Er is dus sprake van een aandeel in het positieve resultaat uit deelnemingen.

Dit leidt tot de volgende boeking:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BFvaAndKpr (04051)

BFvaDigNev (04011)
Verkrijgingsprijs overige deelneming
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
Verkrijgingsprijs in groepsmij.
9.000,00


  

BFvaAndCuh (04055)

BFvaDigCuh (04015)

Cumulatieve herwaarderingen
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
Cumulatieve herwaarderingen
  9.000,00

  

Het moment van realisatie

Stel dat er een dividenduitkering van 5.000 euro plaats heeft gevonden.

Dan wordt geboekt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit

BFvaAndCuh (04055)

BFvaDigCuh (04015)

Cumulatieve herwaarderingen
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
Cumulatieve herwaarderingen
5.000,00

 
 
BEivOvrAlr (05251) Algemene reserve   5.000,00

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.