Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en deelnemingen

RGS en Deelneming NVW: Bijzondere waardevermindering in de boekhouding

Hiervan is sprake als de waarde van de deelneming onder nihil komt én als er aansprakelijkheid is voor schulden van de onderneming waarin wordt deelgenomen.

Stel de actuele waarde was 94.000 euro voor een deelname van 30%.
opgebouwd uit 90.000 euro bij de aankoop en 4.000 euro door herwaardering.

De waarde van de onderneming waarin wordt deelgenomen staat op enig moment negatief te boek.

Dit leidt tot de volgende boeking:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WWfaBwvFva (83611) Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa. 90.000,00   

BFvaAndCuh (04055)

BFvaDigCuh (04015)

Cumulatieve herwaarderingen
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
Cumulatieve herwaarderingen
  4.000,00 


  

BVrzOvzVid (07535)

Voorziening in verband met deelnemingen   94.000,00

Terugneming bijzondere waardevermindering

Maximaal tot het bedrag dat als voorziening voor betreffende deelneming is opgebouwd.
Stel dat op enig moment de waarde van de deelneming weer stijgt en boven nihil komt.

Dit leidt tot de volgende boeking:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit

BVrzOvzVid (07535)

Voorziening in verband met deelnemingen 94.000,00  
WWfaBwvFva (83611) Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa.   90.000,00  

BFvaAndCuh (04055)

BFvaDigCuh (04015)

Cumulatieve herwaarderingen
Ingeval groepsmaatschappij te boeken op:
Cumulatieve herwaarderingen
   


  4.000,00

  

Resultaat:
Het resultaat is dat de voorziening op enig moment weer is opgeheven.

Genoemde boekingen kunnen betrekking hebben op meerdere boekjaren. Dat betekent dat in een eerder boekjaar sprake is van afneming van de winst door de bijzondere waardevermindering van de deelneming en dat in een volgend boekjaar daartegenover sprake is van toeneming van de winst door de terugneming van de bijzondere waardevermindering.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.