Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Voorafgaande journaalposten (VJP) boeken

Voorafgaande journaalposten, veelal aangeduid als VJP, zijn een invulling van overlopende posten. In die zin dat het een boeking betreft die in een volgende periode teruggeboekt (gestorneerd) wordt. Bijvoorbeeld vooruitgefactureerde omzet, waarbij de omzet betrekking heeft op de volgende periode of boekjaar. En nog te factureren omzet die alvast als omzet geboekt gaat worden en waarvan de factuur volgende periode of boekjaar gestuurd gaat worden. Ook aan de kostenkant kan dit spelen, zoals een vooruit ontvangen inkoopfactuur of een nog te ontvangen inkoopfactuur. 

Deze vorm van overlopende posten lijkt op transitorische posten die betrekking hebben op meerdere periodes waarover kosten of opbrengsten verdeeld en geboekt worden. 

Vooruitgefactureerde omzet
Onderstaande voorbeeld heeft betrekking op vooruit gezonden factuur waarvan de omzet betrekking heeft op het volgende boekjaar.

Er wordt in december een factuur gezonden van 12.100 euro aan een cliënt die betrekking heeft op consultancy werkzaamheden (en dus opbrengst) die nog gerealiseerd moet worden in het nieuwe jaar. Dit betreft een factuur inclusief 21% BTW. Vanuit de elektronische factureerrmodule volgt in december automatisch de volgende boeking:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 12.100,00  
BSchBepBla (16201) Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief    2.100,00
WOmzNohOlh (80301) Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met algemeen tarief   10.000,00

Er verschijnt keurig een openstaande post in de boekhouding, de af te dragen BTW wordt geboekt en dat er 10.000 euro aan omzet wordt geboekt. Dat alles in de (boekings)periode december. Dit zou betekenen dat de omzet wordt geboekt in december en niet, zoals gewenst, in het nieuwe boekjaar. Om dit laatste te bewerkstelligen moet nu in december alsnog de volgende voorafgaande journaalpost (VJP) geboekt worden:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BSchOpaVgo (17250) Vooruitgefactureerde omzet   10.000,00 
WOmzNopOlh (80301) Netto-omzet 10.000,00  

Er staat nu een bedrag van 10.000 euro op de balansrekening "Vooruitgefactureerde omzet". De opbrengst van 10.000 euro is niet meegenomen in de maand december en telt dus niet mee voor het bepalen van resultaat (en de uiteindelijke winst of verlies) van het boekjaar waarin december valt. De opbrengst in het nieuwe jaar moet dan nog wel terug geboekt worden en dat gaat als volgt via de volgende boeking, als onderdeel van de voorafgaande journaalpost (VJP):

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BSchOpaVgo (17250) Vooruitgefactureerde omzet 10.000,00  
WOmzNopOlh (80301) Netto-omzet   10.000,00

Het resultaat is nu dat de opbrengst is geboekt in het nieuwe (boek)jaar en daar keurig meegenomen wordt door het bepalen van het winst- of verliessaldo. De twee laatste boekingen worden dan als voorafgaande journaalpost (VJP) aangeduid. 

Nog te factureren omzet
Onderstaand voorbeeld gaat over omzet die thuishoort in december en waarvoor nog een factuur wordt gezonden in bijvoorbeeld januari van het nieuwe jaar.

We gaan weer uit van een omzet van 10.000 euro. die dus thuishoort in januari van het nieuwe jaar.
In december wordt dan de volgende voorafgaande journaalpost (VJP) geboekt om de omzet alvast op te nemen in december:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVorOvaNtf (14305) Nog te factureren of nog te verzenden facturen 10.000,00  
WOmzNopOlh (80301)
of 
WOmzNooNtf (81190) 
Netto-omzet
of
Omzet (nog te factureren) *)
  10.000,00


*) Aan het gebruik van deze rekeningen zijn enkele voor- en nadelen verbonden. 
Daarvoor wordt verwezen naar de individuele toelichting van de rekening Omzet (nog te factureren).

In het nieuwe jaar wordt deze boeking dan weer direct terug geboekt en later gevolgd door de boeking van de verkoopfactuur. 
Met als resultaat een een omzet in december en een verkoopfactuur in het nieuwe boekjaar zonder omzet.  

We verwijzen ook naar de Wiki RGS casus onderhanden projecten waar ook sprake van zijn van voorafgaande journaalposten.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.