Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Borg c.q. waarborgsommen in de boekhouding

Bij het verhuren van goederen (denk aan gereedschap of een auto) of vaste activa (zoals een woning, bedrijfspand of een opslagruimte) kan door de verhuurder een borg gevraagd worden aan de huurder. Zo'n borg dient dan als zekerstelling voor als het gehuurde niet of niet op tijd wordt teruggebracht. Of als het gehuurde is beschadigd door de huurder. 

Kenmerk van een borg is dat deze aan het einde van de huurperiode aan de huurder terug wordt gegeven. Mits het gehuurde dus op tijd en onbeschadig retour komt. Naast borg wordt ook wel gesproken over waarborgsommen.

In veel gevallen zal een borg betrekking hebben op een korte periode. Denk aan de verhuur van gereedschappen, een auto of bijvoorbeeld een aanhanger. Maar een borg kan ook betrekking hebben op de verhuur van goederen of vaste activa voor een langere periode (langer dan een jaar). Denk bij dit laatste aan de huur van een bedrijfsruimte voor een periode van bijvoorbeeld minimaal 3 jaar.

Het verwerken van een borg in de administratie vindt plaats door zowel de verhuurder als de (zakelijke) huurder. 
Bij een borg is in de regel geen sprake van BTW. Er staat namelijk geen levering van een product of dienst tegenover. 

Een borg wordt veelal contant (via pin) voldaan en leidt dan tot de volgende boekingen:
Door de huurder:
- Borg
- aan Bank

Door de verhuurder:
- Bank 
- Aan Borg 

Als voorbeeld noemen we de huur van speciaal gereedschap waarvoor een borg van 250 euro in wordt gevraagd. De huurtermijn bedraagt maximaal 1 maand. 

De huurder boekt deze borg dan op de rekening BVorOvrWbs (13810) "Waarborgsommen" (onder vorderingen).
(zie betreffende rekening voor een voorbeeldboeking).

Voor de verhuurder is de rekening BSchOvsWaa (16527) "Waarborgsommen" beschikbaar (onder schulden op korte termijn).
(zie betreffende rekening voor een voorbeeldboeking).

Borg voor lange termijn
Hiervoor is al genoemd de huur van een bedrijfsruimte voor een periode van bijvoorbeeld minimaal 3 jaar. 
We gaan even uit van een borg van 2.000 euro.

Als de huur tussentijds eenvoudig opzegbaar is zou de borg in de administratie geboekt kunnen worden via de hiervoor genoemde rekeningen.

Uitgaande van een periode langer dan een jaar zijn er ook rekeningen voor waarborgsommen langlopend. Voornoemde rekeningen worden dan vervangen.

  1. De huurder gebruikt dan de rekening BFvaOvrWaa (04475) "Waarborgsommen (langlopend)" onder de Financiële vaste activa.
    (zie betreffende rekening voor een voorbeeldboeking).

  2. De verhuurder gebruikt dan de rekening BLasOlsWbs (08705) "Waarborgsommen (langlopend)" onder de Langlopende schulden. 
    (zie betreffende rekening voor een voorbeeldboeking).

Attentiepunt
Standaard RGS kent ook nog de volgende rekeningen voor waarborgsommen:

  1. Voor de huurder de rekening BFvaOvrWac (04476) "Aflossing waarborgsommen (langlopend)" .
  2. Voor de verhuurder de rekening BLasOlsWba (08706) "Aflossing waarborgsommen".

Beide later toegevoegd in RGS 3.3. (zonder toelichting gebruik)
Op dit moment (nog)niet in gebruik door RGS MKB.
Graag horen wij wie deze rekeningen in de praktijk gebruitkt.
Zie ook RGS Openstaand, Ontbrekende uitleg RGS-codes.
   


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.