Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS uitleg algemeen

RGS Omslagcodes toegelicht

Omslagcodes kennen een lange historie en zijn bedoeld om grootboeksaldi binnen de juiste rubriek op rapportages weer te geven, De meest bekende omslagcode is ongetwijfeld de grootboekrekening "bank". Bij een debet saldo is sprake van rubricering onder liquide middelen en bij een creditsaldo is sprake van schulden op korte termijn. Een ander voorbeeld is te betalen versus terug te vorden BTW als resultaat van een BTW-aangifte. Niet te verwarren met af te dragen BTW en voorheffing BTW op de aangifte zelf.
Opvragen ALLE omslagcodes...


Deze WIKI RGS is in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.