Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS uitleg algemeen

RGS Omslagcodes toegelicht

Omslagcodes kennen een lange historie en zijn bedoeld om grootboeksaldi binnen de juiste rubriek op bepaalde rapportages weer te geven, De meest bekende omslagcode is ongetwijfeld de grootboekrekening "bank". Bij een debet saldo is sprake van rubricering onder liquide middelen en bij een creditsaldo is sprake van schulden op korte termijn. 

Naar ons idee is het opnemen van omslagcodes in standaard RGS mogelijk te uitgebreid. Zo zijn er omslagcodes bij tientallen tussenrekeningen. Wij vragen ons af of dit in de praktijk wel nodig is en daarmee het RGS schema zelf onnodig te uitgebreid maakt. 
Maar oordeel zelf.
Opvragen ALLE omslagcodes...  
  

 

 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.