Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en import met invoerrechten in de boekhouding

"Import" is het overbrengen van goederen of diensten vanuit het buitenland naar het eigen land. Dit wordt ook wel "invoer" genoemd. We kunnen hierbij onderscheid maken tussen goederen of diensten vanuit een land in de Europese Unie (EU) of vanuit een land buiten de Europese Unie (EU). Bij import uit landen buiten de EU kunnen we ook te maken hebben met invoerrechten.

Bij import kunnen we administratief te maken hebben met:

 1. BTW;
 2. Invoerrechten;
 3. Afhandelingskosten.

Ad. 1 BTW
Zowel binnen als buiten de EU is meestal sprake van btw verlegd. Dat wil zeggen dat de btw in het land van de ontvanger bepalend is.

Zie Wiki RGS en BTW verlegd binnenland en buitenland boeken met onderwerpen als:

 • Btw berekenen als u goederen of diensten afneemt uit andere EU-landen;
  Met gebruik van de volgende RGS-code bij ICP verwerving:
  BSchBepBtw (16201) "Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU" (rubriek 4b OB).
   
 • Btw berekenen bij diensten naar en vanuit landen buiten de EU.
  Met gebruik van de volgende RGS-code bij import:
  BSchBepBlb (16215) "Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU" (rubriek 4a OB).

Ad. 2 Invoerrechten
Invoerrechten zijn belastingen die betaald moeten worden als goederen of grondstoffen geïmporteerd worden uit derde landen. Dit zijn landen buiten de Europese Unie (EU). Bij importeren uit een EU-lidstaat is geen invoerrechten verschuldigd.

De hoogte van de invoerrechten is gebaseerd op de goederencode van het product. Bij import wordt dit de Taric-code genoemd. De Taric-codes zijn gebaseerd op de 6-cijferige Harmonized System-codes. Douanes over de hele wereld gebruiken deze HS-codes om producten in te delen.

Voor de meeste producten worden de invoerrechten over de douanewaarde berekend. De douanewaarde is de inkoopprijs van het product plus de kosten voor vervoer en verzekering tot de EU-grens of -haven van binnenkomst. 

Zie voor meer informatie Ondernemersplein > Invoerrechten en andere belastingen betalen bij import
(Op die website is ook informatie over mogelijke andere heffingen te vinden.)

Invoerrechten worden veelal in rekening gebracht worden door een logistiek dienstverlener, zoals DHL en PostNL.
Er is dan veelal sprake van een aparte (inkoop)factuur. 

Stel dat sprake is van 50 euro aan invoerrechten die via een inkoopfactuur doorbelast worden.  

De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
WBedAdlOvb (46405) Overige belastingen 50,00  
BSchCreHac (16011) Crediteuren   50,00

Bij inkoop van voorraadartikelen zullen invoerrechten veelal deel uitmaken van de kostprijis per artikel c.q. product.  

Invoerrechten uitstellen
Als gewerkt wordt met voorraadartikelen (grondstoffen voor productie of bijvoorbeeld handelsproducten) dan kan het invoeren van betreffende artikelen uitgesteld worden door deze 'voorlopig' bij binnenkomst in een EU-lidstaat op te slaan in een douane-etrepot.
Invoerrechten worden dan pas betaald als de producten het douane- entrepot verlaten. 

Ad. 3 Inklarings- en andere afhandelingskosten
Inklarings en andere afhandelingskosten bij import kunnen, net als de hiervoor genoemde invoerrechten, in rekening gebracht worden door een logistiek dienstverlener. Er is dan veelal sprake van een aparte (inkoop)factuur. 

Over Inklarings- en andere afhandelingskosten wordt geen BTW in rekeing gebracht.

Stel dat sprake is van 15 euro aan afhandelingskosten die via een inkoopfactuur doorbelast worden.  

De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
WBedKanOka (46170) Overige kantoorkosten 15,00  
BSchCreHac (16011) Crediteuren   15,00

Net als bij invoerrechten bij inkoop van voorraadartikelen kunnen inklarings- en andere afhandelingskosten deel uitmaken van de kostprijis per artikel c.q. product. 

Openstaand:

 1. Welke RGS codes worden in de praktijk nog meer aanbevolen om eventueel invoerrechten en inklarings- en andere afhandelingskostenop te boeken?

 2. Zijn aparte rekeningen voor:
  a. Invoerrechten;
  b. Inklarings- en andere afhandelingskosten.
  Een logische toevoeging aan het RGS schema?
   
 3. Wie heeft meer voorbeelden van boekingen in relatie tot import en invoerrechten? 

 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.