Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Factoring als debiteurenfinanciering in de boekhouding

Factoring is een manier van debiteurenfinanciering om snel geld op je rekening te hebben. Het verbetert de cashflow van je onderneming. Bij factoring worden openstaande facturen overgedragen aan een derde partij, de factoringmaatschappij. Deze laatste draagt dan zorg voor debiteurenbeheer en kan ook de facturering zelf verzorgen.

Bij factoring kan ook gekeken worden naar de financiële gezondheid van de debiteuren (klanten) van het bedrijf dar de factoring aanvraagt. Het kan ook zijn dat debiteuren toestemming moeten geven om het openstaande factuurbedrag over te dragen aan een factoringmaatschappij. In dit laatste geval zijn je klanten dus op de hoogte dat je met debiteurenfinanciering werkt.

In onderstaand voorbeeld gaan we ervan uit dat een ondernemer zelf factureert aan de klant en de (openstaande) factuur overdraagt aan een factoringmaatschappij. De klant is vooraf op de hoogte gebracht van de factoring en op de factuur staat het (bank)rekeningnummer van de factoringmaatschappij vermeld. De factoringmaatschappij keert het factuurbedrag (minus kosten voor de factoringmaatschappij) binnen één of enkele dagen aan de ondernemer uit. De klant maakt het factuurbedrag over aan de factoringmaatschappij. 

Stel er is sprake van een factuur met een factuurbedrag van 12.100 euro (inclusief 2.100 euro btw) en de kosten voor de factoring bedragen 100 euro. 

In de boekhouding van de ondernemer leidt dit tot de volgende boekingen:

De verkoopboeking aan de klant (in het binnenland) luidt dan:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 12.100,00  
BSchBepBla (16201) Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief     2.100,00
WOmzNopOlh (80105) Omzet BTW hoog   10.000,00

 De betaling via de bank door de factoringmaatschappij luidt dan:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BLimBanRba (10201) Bankrekening  12.000,00  
BVorDebHad (13011) Debiteuren   12.000,00

De kosten voor factoring (100 euro) zijn dus in mindering gebracht bij de uitbetaling. 
Dat geeft een nog openstaand factuurbedrag van (12.100 -/- 12.000) 100 euro.
Via de volgende boeking wordt dit restant bedrag weggeboekt:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
WFbeRlsRef (84313) Rentelasten financieringen 12.000,00  
BVorDebHad (13011) Debiteuren   12.000,00

(Slimme) boekhoudpakketten
De vraag is in hoeverre boekhoudpakketten de afhandeling van factoring (waaronder bovenstaande boekingen) hebben geautomatiseerd.
ingeval van facturering. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Het opnemen van gegevens van de factoringmaatschappij bij het registreren van de verkoopfactuur;
  • Het automatisch uitwisselen van betreffende factuur met de factoringmaatschappij;
  • Het toewijzen van de juiste debiteur en factuur bij betaling door de factoringsmaatschappij;
  • Het automatisch wegboeken van de kosten voor factoring.
  • Eventueel andere functionaliteit in relatie tot factoring.

E-factuur
Een elektronische factuur (meestal in UBL) is de meest efficiënte vorm om een factuur over te dragen aan een factoringmaatschappij.
Bij een E-factuur is altijd duidelijk wat de betekenis en inhoud is van factuurelementen.   

Factuurfinanciering
Factuurfinanciering is een alternatief voor factoring. Er wordt een kortlopende financiering verstrekt op basis van uitstaande facturen.
Er is dan sprake van een kortlopende zakelijke lening waarover rente wordt betaald. Facturen en het invorderen daarvan blijft in dit geval in handen van de ondernemer zelf. 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.