Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Huurkoop in de boekhouding

Huurkoop is een kredietvorm waarbij in eerste instantie een product wordt gehuurd. De verhuurder (kredietverstrekker) is ten tijde van het huren de eigenaar van het product. Dat eigendom gaat over naar de huurder als alle huurtermijnen zijn voldaan. Huurkoop kent een vergelijking met leasen. Met zowel operational- als financial lease. 

Bij operational lease is geen sprake van een goederenlevering. Degene die leaset, wordt dan in de meeste gevallen ook geen eigenaar. Dit in tegenstelling bij huurkoop, waarbij de huurder eigenaar wordt als de huurtermijnen zijn voldaan.

Bij financial lease is sprake van eigendom van activa die wordt geactiveerd, door de koper, in de balans bij aanvang van het leasecontract. De koper is zowel economisch als juridisch eigenaar van het product. Het leasecontract is hierbij een financieringsmiddel en dat is dan weer te vergelijken met huurkoop. Het grootste verschil is dat bij financial lease het eigendom van het product direct (bij aanvang van het leasecontract) overgaat naar de koper en bij huurkoop dus pas achteraf als de huurtermijnen zijn voldaan.

Voor meer informatie over lease (zowel operational- als financial lease) zie de Wiki RGS en Leasing, financial- en operational lease in de boekhouding

Huurkoop kan ook vergeleken worden met koop op afbetaling. Dan ben je ook direct eigenaar. Volgens ons vergelijkbaar met financial lease, zoals hiervoor genoemd.

BTW
De Belastingdienst meldt dat bij huurkoop de btw bij afgifte van het goed over alle termijnen in 1 keer aan de koper in rekening wordt gebracht. De koper betaalt dus het hele btw-bedrag bij zijn 1e termijnbetaling. Als afzonderlijk rente in rekening wordt gebracht én het rentepercentage is vermeld in het huurkoopcontract, dan hoeft er geen btw berekend te worden over de rente die in rekening gebracht wordt. Zie Belastingdienst andere vormen van verkoop van goederen.

RGS en huurkoop
RGS kent geen aparte rekeningen voor huur.
Tijdens de huurperiode kunnen de volgende RGS codes gebruikt worden:

  • WBedEemHui (45310) Huur inventaris;
  • WBedEemHum (45350) Huur machines;
  • WBedAutHua (45735) Huur auto's.

Hier worden dan de periodieke huurtermijnen op geboekt.

De rente kan dan geboekt worden via de volgende RGS-codes:

  • WFbeRlsRef (84313) Rentelasten financieringen;
  • WFbeOrlOrl (84441) Overige rentelasten.

Voorbeeld
Stel dat een machine via huurkoop wordt verkregen door een ondernemer conform de volgende voorwaarden:
De machine wordt voldaan in 36 maandelijkse termijnen van 400 euro excl. btw. Hiernaast wordt 30 euro per maand aa rente voldaan.
De eerste factuur aan de ondernemer die gebruik maakt van deze huurkoop is dan opgebouwd uit:

  1. 1e termijn huurkoop, 400 euro.
  2. 1e termijn rente huurkoop, 30 euro.
  3. BTW over het totaal van de 36 termijnen van 400 euro, te weten (36 x 400 x 21%) 3.024 euro.
  4. Factuurtotaal (400 + 30 + 3.024) 3.454 euro.

In de boekhouding van de ondernemer luidt de boeking volgens RGS als volgt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WBedEemHum (45350)  Huur machines    400,00  
WFbeRlsRef (84313) Rentelasten financieringen      30,00  
BVorVbkTvo (13305) Terug te vorderen omzetbelasting  3.024,00  
BSchCreHac (16011) Crediteuren   3.454,00

De volgende facturen bevatten dan alleen een termijn van de huukoop en de rente. Dus geen btw.

Mochten er aparte RGS codes zijn gewenst voor Huurkoop (zoals ook het geval is voor leaseverplichtingen) dan horen we dat graag. 

Na voldoen van de laatste huurtermijn kan, op basis van de dan geldende restwaarde, het product wellicht geactiveerd worden en verder afgeschreven. Zie ook de Wiki RGS en Vaste activa en afschrijvingen boeken met herwaardering en bijzondere waardevermindering.   


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.