Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS groothandel- en productie administratie

RGS en UitgifteĀ van grondstoffen en halffabricaten boeken

Uitgifte van grondstoffen, hulpstoffen en halffabricaten kan plaatsvinden aan de productie afdeling op basis van een productie order. Of t.b.v. een installatie-, onderhoud- of reparatie opdracht via een werkorder.

De productie afdeling
Benodigd voor het vervaardigen van halffabrikaten en eindproducten.
Stel dat  er sprake is van uitgifte van 300 euro aan grondstoffen en 500 euro aan halffabricaat. 
Tevens wordt het nummer van de productie order vermeld (voor de ERP-subadministratie).

Op basis van RGS vindt dan de volgende boeking plaats:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
WBedEemXxx (454XX) *)
Of 
Wxxxx
Of
Bxxxx
Grondstof en ander materiaal 
Of
Fabricagerekeniing
Of 
Onderhanden werk
800,00
 
BVrdGehVoo (30510)     Voorraad grond- en hulpstoffen   300.00
BVrdHalVoo (31010)  Voorraad halffabrikaat    500,00

*) Het afboeken van de voorraad is in alle gevallen het zelfde.
Overeenkomstig de inrichting van de productie administratie kan dan gewerkt worden met een van de volgende rekeningen:
- Gebruik van grondstof en ander materiaal;
- Fabricagerekening;
- Onderhanden werk.

Een werkorder
Onderdelen benodigd voor een werkorder, zoals het plaatsen van een laadpaal. 
We gaan uit van dezelfde bedragen als hiervoor bij uitgifte voor productie. 

Stel dat  er sprake is van uitgifte van 300 euro aan grondstoffen en 500 euro aan halffabricaat. 
Tevens wordt het nummer van de werkorder vermeld (voor de ERP-subadministratie).

Op basis van RGS vindt dan de volgende boeking plaats:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
WBedEemXxx (454XX) *)
Of 
Bxxxx
Grondstof en ander materiaal 
Of
Onderhanden werk
800,00


 
BVrdGehVoo (30510)     Voorraad grond- en hulpstoffen   300.00
BVrdHalVoo (31010)  Voorraad halffabrikaat    500,00

Retour 
Aandachtspunt bij terugboeken is een eventueel tussendoor aangepaste Vaste verrekenprijs (vvp). 
We boeken een verkeerd uitgegeven halffabrikaat aan de productie afdeling terug op voorraad. Bij eerdere uitgifte bedroeg de VVP van het halffabrikaat 125 euro en ten tijde van terugboeken is de vvp (voor de overige voorraad) aangepast naar 130 euro.

Op basis van RGS vindt dan de volgende boeking plaats:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVrdHalVoo (31010)  Voorraad halffabrikaat 130,00  
WKprKvgPvh (70067) Prijsverschillen halffabrikaten       5,00
WBedEemXxx (454XX) 
Of 
Wxxxx
Grondstof en ander materiaal 
Of
Fabricagerekeniing125,00


Verkoop
Uitgifte van handelsgoederen vindt in de regel plaats voor de verkoop daarvan. Grondstoffen en halffabrikaten kunnen ook verkocht worden aan derden. De verwerking daarvan in de boekhouding wijkt niet af van de verkoop van handelsgoederen. Hiervoor verwijzen we naar:
Wiki RGS en Verkoop met goederenuitgifte en verkoopfacturen boeken.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.