Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS groothandel- en productie administratie

RGS Productie op klantorder met fabricagerekening in de boekhouding

Deze uitwerking is gebaseerd op het apart bijhouden van een fabricagerekening en gebaseerd op de uitwerking RGS Productie op voorraad met fabricagerekening in de boekhouding. Via een aparte "Fabricagerekening" wordt zowel het werkelijke gebruik als de doorbelasting, tegen kostprijs, aan producten (in dit geval prudctie op klantorder) bijgehouden in de boekhouding. 

We gaan hier uit van een winkelbalie die op maat gemaakt wordt. Voor deze winkelbalie wordt gebruik gemaakt van standaard componenten die als halffabrikaat op voorraad worden gehouden. De verkoopprijs van de winkelbalie bedraagt 1950,00 euro excl. BTW.

Door het productiebedrijf wordt een voorcalculatie gemaakt voor benodigde materialen en te besteden uren, te weten:

Omschrijving Aantal Eenh Kostprijs Bedrag
Onderkast  stuks   75,00     300,00
Balie bovendeel 4 stuks   60,00     240,00
Spuiten via verfmachine uur   80,00     160,00
Montage werkzaamheden bij de afnemer uur   60,00     240,00
Verpakkingskosten en transport 1 stuks   95,00       95,00
Totaal besteed (kostprijs)        1.035,00  

Grijpmateriaal als schroeven en pluggen worden niet apart bijgehouden en zit begrepen in de bruto marge, verkoopprijs vs kostprijs.  

De werkelijk gebruikte materialen en bestede uren zijn als volgt: 

Omschrijving Aantal Eenh Kostprijs Bedrag
Onderkast  stuks   75,00     300,00
Balie bovendeel 4 stuks   60,00     240,00
Afdekstrip 5 meter     5,00       25,00
Spuiten via verfmachine uur   80,00     160,00
Montage werkzaamheden bij de afnemer uur   60,00     300,00
Verpakkingskosten en transport 1 stuks   95,00       95,00
Totaal besteed (kostprijs)        1.120,00  

Boekingen

De uitgifte van materiaal wordt geboekt op basis van een materiaalbon die behoort bij de productie order. Bestede uren worden geboekt op basis van een urenadministratie met opgave van productie orders en tot slot wordt gereedmelden geboekt, gevolgd door een verkoopfactuur. 

De boekingen zijn dan als volgt op basis van RGS:

Uitgifte van materiaal aan productie order
Zie de hiervoor genoemde specificatie.

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
Wxxxxx *) Fabricagerekening    565,00  
BVrdHalVoo (31010)  Voorraad halffabrikaat       540,00
BVrdGehVoo (30510) Voorraad grond- en hulpstoffen        25,00

*) RGS kent (nog) geen aparte fabricagerekening.

Bestede machine uren aan productie order 
Tegen kostprijs per uur, te weten 2 uur á 80 bedraagt 160 euro.

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
Wxxxxx  Fabricagerekening    160,00  
WBedEemDem (45499)  Doorberekende exploitatie- en machinekosten      160,00

Bestede arbeidsuren aan productie order 
Tegen kostprijs per uur, te weten 5 uur á 60 bedraagt 300 euro.

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
Wxxxxx Fabricagerekening    300,00  
WPerLesDle (40290)  Doorberekende Lonen      300,00

Verpakkingskosten en transport
Tegen kostprijs per eenheid, te weten 95 euro.

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
Wxxxxx Fabricagerekening    95,00  
WBedEemDem (45499)  Doorberekende exploitatie- en machinekosten      95,00

Opslag indirecte kosten
Voor het eventueel boeken van een opslag voor indirecte kosten verwijzen we naar de Wiki RGS Productie op voorraad met fabricagerekening in de boekhouding

Onderhanden project
In tegenstelling tot het op voorraad produceren spreken we bij productie op klantorder van onderhanden project.
Boekhoudkundig maken we echter dezelfde soort boeking als bij productie op voorraad

Gereedmelden
Gereedmelden vindt plaats via de voorraadrekening gereed product op basis van de voorgecalculeerde kostprijs. .

De boeking op basis van RGS luidt dan:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVrdGepVoo (31510) Voorraad gereed product 1.035,00  
Wxxxxx Fabricagerekening   1.035,00 

Verkoopfactuur maken
Bij het boeken van de verkoopfactuur wordt tevens voorraad gereed product direct weer afgeboekt..

De boeking op basis van RGS luidt dan:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 2.359,50  
BSchBepBla (16201) Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief      409,50
WOmzNopOlh (80105)  Omzet geproduceerde goederen hoog tarief   1.950,00
  En    
WKprInpInp (70301) Kostprijswaarde productiegoederen 1.035,00  
BVrdGepVoo (31510) Voorraad gereed product   1.035,00

De bruto marge bedraagt in dit geval (1.950 -/- 1.035) 915 euro. 
(Ter dekking van fabricageresultaat, verkoopkosten en bruto winst).
 

Resultaat fabricagerekening

Het resultaat op de fabricagerekening voor uitsluitend deze klantorder aan het eind van de periode, van gereedmelden en factureren aan de afnemer, bedraagt dan:
(er vanuit gaande dat de voorgaande periode geen onderhanden werk bevat).

Boeking Debet Credit
Uitgifte materiaal    565,00     
Machine uren    160,00  
Arbeidsuren    300,00  
Verpakkingskosten en transport      95,00  
Gereedmelden klantorder op basis van standaard kostprijs   1.035,00 
Totalen 1.120,00  
Saldo fabricagerekening      85,00      

Het saldo op de fabricagerekening voor deze klantorder is eenvoudig te verklaren, te weten:

  1. Benodigde afdekstrip 5 meter á 5 euro bleek niet gecalculeerd. Oftewel 25 euro.
  2. Montage werkzaamheden waren 5 uur i.p.v. de gecalculeerde 4 uur. Oftewel 1 uur extra á 60 euro.  

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.