Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS uitleg algemeen

RGS Niveau toegelicht

Hoewel de RGS Referentiecode al impliciet het niveau aangeeft bevat elke RGS-code ook nog afzonderlijk een niveau aanduiding, te weten:

  1. Balans c.q. resultatenrekening;
  2. Hoofdrubriek;
  3. Rubriek;
  4. Rekening; het niveau van de grootboekrekening (het meest gebruikt).
  5. Mutatie.

Onderstaand voorbeeld illustreert nog even de samenhang tussen het niveau (2 t/m 5) en de RGS-code:

Samenhang tussen het niveau (2 t/m 5) en de RGS-code  

 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.