Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS uitleg algemeen

Extensies ReferentieGrootboekSchema - RGS

RGS Referentiecode
Als bepaalde rekeningen meerdere keren voor komen kan worden gewerkt met extensies. De referentiecode wordt dan voorzien van een “.”. Achter die punt kunnen eigen referentiecodes worden gehanteerd, bijv. IBAN nummers, voorraadcodes, opbrengstcodes etc. De referentiecode voor de punt wordt voor iedere soortgelijke grootboekrekening herhaald.

Een aandachtspunt is dat extensies voor kunnen komen bij zowel de referentiecode als het besproken referentienummer. Bij de referentiecode is een extensie volledig vrij te bepalen en kan zowel uit cijfers als letters bevatten. Een voorbeeld is de al eerder genoemde IBAN.

RGS Referentienummer
Bij het referentienummer staan twee methoden ter beschikking voor het toevoegen van een extensie. Het hangt van de leverancier van de financiële software af welke methode gebruikt kan worden, te weten:

  1. Zuivere extensie; een nummering geheel naar eigen keuze toevoegen, waarbij positie 7 van het nummer wordt gebruikt om het ‘type extensie’ aan te duiden (0=RGS, 1=fiscaal, 2=branche, etc.).

  2. Oneigenlijke extensie; doornummeren van positie 7 van het referentie grootboeknummer van 1 t/m 9 (indien gewenst verder uit te breiden, waarbij het aantal posities van het referentie grootboeknummer evenredig toeneemt).

Woningcorporaties
Voor woningcorporaties is bij het referentienummer gewerkt met een uitbreiding achter de “.” voor RGS-codes op meerdere niveaus (2, 3, 4 en 5), terwijl voor de overeenkomende referentiecodes niet is gewerkt met een uitbreiding achter de “.”. Het volgende voorbeeld  illustreert dit.

Woningcorporaties en extensies  
(In dit voorbeeld is duidelijk te zien dat RGS-codes voor woningcorporaties zijn opgenomen zonder punt ‘.’ – extensie - en dat de overeenkomende referentienummers wel met een ‘.’ zijn opgenomen).


Deze WIKI RGS is in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.