Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS branchegericht

Agrosector en RGS

Zo’n 125 RGS codes in RGS zijn toegewezen aan de agrarische sector, zonder verdere documentatie.

Tot heden maken 90 van deze RGS codes (t/m niveau 4) ook (nog) deel uit van RGS MKB, zij het dus specifiek branchegericht (nog niet gecontroleerd en gedocumenteerd). Een andere onderneming heeft er dan geen hinder van.

Enkele voorbeelden van specifieke RGS-codes voor de agrosector zijn:
(tussen haakjes is het niveau binnen RGS vermeld.)

Balans

 • (BMvaMep) Meerjaren plantopstand (3)
  - (BMvaMepVvp) Verkrijgings- of vervaardigingsprijs (4)
  - (BMvaMepCae) Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen (4)
  - (BMvaMepCuh) Cumulatieve herwaarderingen (4)
 • (BMvaGeb) Gebruiksvee (3)
  - (BMvaGebVvp) Verkrijgings- of vervaardigingsprijs (4)
  - (BMvaGebCae) Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen (4)
  - (BMvaGebCuh) Cumulatieve herwaarderingen (4)

Het controleren van de betrouwbaarheid van betreffende RGS-codes laten we over aan de sector zelf en dan met name de daar werkzame accountants- en administratiekantoren. We zijn benieuwd wie van de kantoren de handschoen oppakt. Daarna zal besloten worden of betreffende RGS-codes deel blijven uitmaken van ook RGS MKB of daar niet langer thuishoren.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.