Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS branchegericht

Woningcorporaties en ReferentieGrootboekSchema - RGS

Het Referentie GrootboekSchema (RGS) voor woningcorporaties is in maart 2019 opgeleverd. Met RGS kunnen woningcorporaties hun financiële administratie standaardiseren. Daardoor wordt het eenvoudiger om financiële rapportages te maken en financiële gegevens uit te wisselen.

Onderstaande informatie is afkomstig van de website van Aedes. 

Het Referentie GrootboekSchema (RGS) voor woningcorporaties is in maart 2019 opgeleverd. Met RGS kunnen woningcorporaties hun financiële administratie standaardiseren. Daardoor wordt het eenvoudiger om financiële rapportages te maken en financiële gegevens uit te wisselen.

Aedes sloot in december 2017 een convenant over de verbetering van informatievoorziening met de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van BZK. Naast de vermindering van administratieve lasten is in dit convenant afgesproken een system-to-system uitwisseling van verantwoordings- en prognose-informatie (dVi/dPi) in te richten. Eén van de hulpmiddelen om dit te bereiken is het opstellen van een Referentie GrootboekSchema (RGS).

Aedes is samen met een groep corporaties aan de slag gegaan om te komen tot een variant van een referentie grootboekschema voor de gehele corporatiesector. Deze samenwerking maakt deel uit van het thema Digitalisering en informatievoorziening. 

Betere dienstverlening en tijdsbesparing
Met RGS kunnen corporaties hun dienstverlening verbeteren, zowel intern als extern. Doordat het opstellen van rapportages minder tijd kost en RGS het financieel overzicht in de corporatie vergroot, kunnen corporaties beter worden geadviseerd en ondersteund. Bedrijven en intermediairs die met RGS werken, stellen direct uit uw financiële administratie rapportages en dashboards op. Handmatige bewerkingen zijn daarbij niet meer nodig. Werken met RGS maakt het ook mogelijk om op betrouwbare wijze de eigen financiële cijfers te vergelijken met andere bedrijven. 

Voor aangesloten woningcorporaties is een implementatie handleiding beschikbaar met daarin achtergrondinformatie en uitleg over het RGS. Met daarbij twee bijlagen, te weten:

  1. Excelbestand met daarin de koppeling tussen RGS voor woningcorporaties en balans en resultaatrekening woningcorporaties
  2. Projectbrief: handreiking ter ondersteuning voor implementatie van het RGS.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.