Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS versiebeheer

ReferentieGrootboekSchema RGS versie 3.3

Op 8 december 2020 is de definitieve versie van RGS 3.3 (Excel versie) door de Beheergroep RGS vrijgegeven. 

RGS 3.3
Het aantal RGS-codes versie 3.3 bedraagt 4.571 (RGS 3.2 van 2019 telde 3.857 RGS-codes).
Best ook een schril contrast met het aantal van 2.528 RGS-codes van RGS versie 2.0, dat dateert van april 2016, dus nog geen 5 jaar geleden.

Er zijn (beknopte) releasenotes beschikbaar in PDF.

Toelichting van de RGS beheergroep

 1. In de versie van de NT15 is er een belangrijke uitbreiding van de verloopoverzichten in de vaste activa. Dit betreft de mogelijkheid tot verantwoording op basis van “Actuele kostprijs” dan wel op basis van “Historische kostprijs - Verkrijgingsprijs”. De RGS codes zijn hier in overeenstemming gebracht met de uitvraag in de taxonomieën.
    
 2. Op verzoek van de markt zijn onderdelen van de “Financiële vaste activa” en “Langlopende schulden” verder uitgebreid om een volledige dekking te geven voor het samenstellen van de mutatie(verloop)overzichten.
    
 3. Er zijn RGS codes toegevoegd om het RGS schema ook dekking te kunnen geven voor rapportages over Coöperatie - Organisaties zonder winststreven – Fondsenwervende organisaties.
    
 4. In het “Eigen vermogen” is een nieuwe groep opgenomen. Een en ander volgens de uitbreiding in NT15. Het betreft “Uit te keren preferent dividend die in mindering wordt gebracht op het resultaat na belastingen”.
    
 5. Om betere en volledige dekking en behandeling te kunnen geven aan een W&V op basis van “en of” Functioneel en Categoriaal zijn de RGS codes uitgebreid.

Nadere uitleg en voorbeeldboekingen ontbreken.
   


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.