Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS versiebeheer

ReferentieGrootboekSchema RGS versie 3.3

Op 8 december 2020 is de definitieve versie van RGS 3.3 (Excel versie) door de Beheergroep RGS vrijgegeven. 

RGS 3.3
Het aantal RGS-codes versie 3.3 bedraagt 4.571 (RGS 3.2 van 2019 telde 3.857 RGS-codes).
Best ook een schril contrast met het aantal van 2.528 RGS-codes van RGS versie 2.0, dat dateert van april 2016, dus nog geen 5 jaar geleden.

De implementatie van RGS versie 3.3 heeft plaatsgevonden op Boekhoudplaza.nl.    

 

 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.