Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS versiebeheer

ReferentieGrootboekSchema RGS versie 3.3

Op 8 december 2020 is de definitieve versie van RGS 3.3 (Excel versie) door de Beheergroep RGS vrijgegeven. 
Het aantal RGS-codes versie 3.3 bedraagt 4.571 (RGS 3.2 van 2019 telde 3.857 RGS-codes).
Best ook een schril contrast met het aantal van 2.528 RGS-codes van RGS versie 2.0, dat dateert van april 2016, dus nog geen 5 jaar geleden.  

Op dit moment (25 januari 2021) zijn er nog de nodige vragen over de releasenotes van RGS-versie 3.3 (PDF).
Die vragen zijn gericht aan de voorztitters van de RGS-regiegroep, RGS-beheergroep en RGS-implementatiegroep.
Zie daartoe RGS Niet Ready, Openstaande punten RGS.

Zodra er duidelijkheid is over de openstaande vragen wordt de informatie hier aangevuld en wordt de implementatie van RGS versie 3.3 gepland op Boekhoudplaza.nl.  

 

 

 


Deze WIKI RGS is in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.